Piknik Lotniczy na 25-lecie Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej

Piknik Lotniczy na 25-lecie Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej (fot. blmw.wp.mil.pl)

Rok 2019 jest rokiem jubileuszu 25 lecia Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Uroczystość Święta BLMW będzie częścią Pikniku Lotniczego, uświetniającego  to  wydarzenie.  Piknik  odbędzie się 13 lipca 2019 r. na lotnisku 43. Bazy Lotnictwa Morskiego Gdynia - Babie Doły.

Tego dnia na oksywskim niebie zobaczyć będzie można, w dynamicznym pokazie, kilkanaście samolotów i śmigłowców eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP.

W przeddzień uroczystości, 12 lipca 2019 roku, w Kościele Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu, odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji Lotników Morskich.

13 lipca brama lotniska w Gdyni-Babich Dołach, od ulicy Zielonej (tzw. "papieska"), otwarta zostanie o godzinie 9:30. Tą drogą do miejsca pokazów będzie się można dostać tylko pieszo i rowerem. Rower będzie można pozostawić na specjalnie przygotowanym parkingu, przed strefą pokazów. Bramę papieską i miejsce pokazów dzieli przestrzeń około 2,5 km, dlatego organizatorzy proszą o uwzględnienie tego faktu w planowaniu pobytu na pikniku. Do miejsca pokazów będzie się można dostać bezpośrednio specjalnie dedykowaną linią autobusową ZKM Gdynia.

O godzinie 10:00 rozpocznie się uroczysta zbiórka. W trakcie, poprzedzającej pokazy, zbiórki żołnierzy jednostek Brygady, nastąpi uroczyste wręczenie sztandaru dla Dowództwa Brygady Lotnictwa marynarki Wojennej. Komitet Honorowy Fundatorów Sztandaru, składający się z przedstawicieli stowarzyszeń byłych żołnierzy, a w szczególności "Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego i Sympatyków Lotnictwa", "Morskiego klubu Gdyńskiego oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP", oraz byłych dowódców Brygady Lotnictwa MW a także władz samorządowych, nadal prowadzi zbiórkę z dobrowolnych wpłat. Więcej informacji TUTAJ.

Po zakończeniu zbiórki obędzie się pokaz musztry paradnej, w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej MW.

Od 13:00 rozpocznie się dynamiczny pokaz w powietrzu, a na niebie oksywskiego lotniska zobaczyć będzie można m. in. Zespół Biało-Czerwone Iskry, w pełnym, sześciosamolotowym składzie, a także F-16, Su-22 i Mi-24. Swój kunszt zaprezentują także piloci BLMW, w dynamicznym pokazie śmigłowców W-3WARM, SH-2G i Mi-14PŁ. Na ziemi zobaczyć będzie można 17 statków powietrznych z 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego, Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Nie zabraknie także pokazów sprzętu wojskowego eksploatowanego w bazach lotnictwa morskiego i zabezpieczającego operacje lotnicze, ale także sprzętu z innych jednostek wojskowych.

Pokazy zakończą się o 16:30, jednak, dla wchodzących i wjeżdżających rowerem od strony ulicy Zielonej, brama lotniska zostanie zamknięta, już o 15:00.

Historia BLMW

Na początku lat 90-tych w Dowództwie Marynarki Wojennej rozpoczęto prace nad wprowadzeniem nowej, dostosowanej do struktur NATO, organizacji lotnictwa morskiego. W czerwcu 1991 roku Dowódca Marynarki Wojennej wydał rozkaz o utworzeniu Grupy Organizacyjno - Przygotowawczej, której zadaniem było sformowanie nowego związku taktycznego Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, w skład której, w nowych strukturach, wejść miał personel i sprzęt wszystkich dotychczas funkcjonujących jednostek: 34 pułku lotnictwa myśliwskiego, 18 eskadry ratowniczo - łącznikowej MW, 7 pułku lotnictwa specjalnego i 40 eskadry śmigłowców ZOP i Ratownictwa.

Prace nad utworzeniem nowego związku taktycznego trwały do 1994 roku. Najpierw, do 30 czerwca 1994 roku, na podstawie decyzji Min. O.N. nr 01/Org. z 3 stycznia 1994 roku oraz rozkazu dowódcy MW nr Pf-9 z 29 stycznia 1994 roku przeformowano Dowództwo MW, likwidując Szefostwo Lotnictwa i tworząc w jego miejsce Zespół Oficerów Lotnictwa z zastępcą Szefa Sztabu MW ds. lotnictwa MW. Następnie rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej, wydanym na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 053/org z 27 lipca 1994 roku sformowano do dnia 31 października 1994 roku Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Tym samym rozkazem powołano także: 1 Pucki Dywizjon Lotniczy MW i 3 batalion zabezpieczenia w Gdyni Babich Dołach (sformowanie do 31 grudnia 1994, utworzone z 34 plm i 18 erł), 2 Dywizjon MW i 4 batalion zabezpieczenia w Darłowie (sformowanie do 30 czerwca 1995, utworzone z 40 eśzop i rat) oraz 3 Kaszubskiego Dywizjonu Lotniczego i 5 batalionu zabezpieczenia (sformowanie do 31 grudnia 1995, powstały z przeformowania 7 pls).

W wyniku przeprowadzonej reorganizacji uzyskano strukturę, w której rozdzielono część lotniczą od elementów zabezpieczenia. Lotnictwo morskie, jako pierwsze w kraju, przyjęło struktury zbudowane według wówczas nowej koncepcji zabezpieczenia logistycznego, zgodnej ze standardami Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W ciągu minionych 25 lat struktury podległe dowództwu BLMW jeszcze dwukrotnie ulegały wewnętrznym przeobrażeniom. W początku XXI wieku definitywnie wycofano ze lotnictwa MW samoloty z napędem odrzutowym, co wpłynęło na zmianę struktur: dywizjony lotnicze przekształcono w eskadry, a bataliony zabezpieczenia stały się bazami lotniczymi MW, przejmując rolę elementu logistycznego. W styczniu 2011 roku wszystkie jednostki skonsolidowano w dwie Bazy Lotnictwa Morskiego, podległe Dowództwu BLMW. W lipcu 1995 roku Brygada Lotnictwa MW otrzymała nazwę wyróżniającą: Gdyńska oraz imię kmdr. pil. Karola Trzaski-Durskiego, jednego z pionierów lotnictwa morskiego i jego współtwórcy, dowódcy międzywojennego Morskiego Dywizjonu Lotniczego, funkcjonującego w latach 1923-39.

Święto Brygady wyznaczono na dzień 15 lipca, co stanowi bezpośrednie odniesienie do święta Morskiego Dywizjonu Lotniczego oraz pierwszego lotu polskiego samolotu nad Zatoką Pucką, którego dokonał chor. Andrzej Zubrzycki, zaledwie dwa tygodnie po utworzeniu Bazy Lotnictwa Morskiego, 20 lipca 1920 roku. W grudniu 2007 roku nadano BLMW odznakę pamiątkową, zaś w czerwcu 2015 roku oznakę rozpoznawczą Dowództwa BLMW.

Źródło: Brygada Lotnictwa MW
comments powered by Disqus