Anakonda 2012

Anakonda 2012

Osłona transportu morskiego i niedopuszczenie do morskiej blokady państwa w obliczu kryzysu i otwartego konfliktu – to główne zadania Marynarki Wojennej w ćwiczeniu Sił Zbrojnych RP „Anakonda 12”. W manewrach weźmie udział kilkanaście okrętów, lotnictwo morskie, specjalistyczne jednostki brzegowe oraz stanowisko dowodzenia Marynarki Wojennej. Ćwiczenie potrwa do 27 września.

Scenariusz ćwiczenia „Anakonda 12” dotyczy fikcyjnej sytuacji i fikcyjnych państw. Chodzi o stworzenie tzw. „tła” do przećwiczenia procedur reagowania i działania w czasie narastającego kryzysu, który przeradza się w konflikt. Zgodnie ze scenariuszem ma on podłoże polityczno-gospodarcze i swoim zasięgiem obejmuje działania zarówno na lądzie, w powietrzu, jak i na morzu. Dla sił morskich głównym zadaniem jest niedopuszczenie do blokady państwa od strony morza, aby nie utracić dostępu do źródeł zaopatrywania w czasie konfliktu. Drogą morską transportowane są bowiem surowce i towary strategiczne, dociera pomoc wojskowa, logistyczna i humanitarna. W celu zapewnienia tzw. „panowania na morzu” i utrzymania bezpieczeństwa własnych szlaków komunikacyjnych okręty i lotnictwo Marynarki Wojennej będą prowadzić operację obronną polegającą głównie na zabezpieczeniu transportu morskiego, wytyczaniu bezpiecznych torów wodnych, rozpoznaniu i niedopuszczeniu do podejścia sił przeciwnika do własnego brzegu. Będą prowadziły osłonę morskich szlaków komunikacyjnych m.in. przed atakami z powietrza, przed atakami okrętów podwodnych oraz będą prowadzić działania przeciwminowe oraz ratownicze. Jednostki brzegowe Marynarki Wojennej będą natomiast osłaniać strategiczną infrastrukturę na lądzie (m.in. porty handlowe i wojenne), prowadzić działania inżynieryjne, przeciwchemiczne i logistyczne.

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej skieruje do udziału w ćwiczeniu śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ, śmigłowiec pokładowy SH-2G, samoloty patrolowo – rozpoznawcze An-28B1R i An-28B1RM Bis, śmigłowiec ratowniczy W-3RM oraz śmigłowiec transportowy W-3T. W manewrach „Anakonda 12” będzie uczestniczyć 17 okrętów, 2 pomocnicze jednostki pływające oraz pododdziały specjalistycznych jednostek brzegowych. Siły MW RP będą działać na wydzielonych poligonach morskich wzdłuż polskiego wybrzeża oraz w bazach morskich i na poligonach lądowych. Sprawdzony zostanie system dowodzenia Marynarką Wojenną, systemy łączności i procedury koordynacji działań w ramach operacji połączonej we współdziałaniu z pozostałymi rodzajami Sił Zbrojnych RP.

Źródło: Brygada Lotnictwa MW
comments powered by Disqus