600 godzin ekologicznego patrolu

An-28E z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego

W czwartek, 3 kwietnia, załoga samolotu An-28E z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego wykonała piąty w tym roku lot na kontrolę czystości wód Polskiej Strefy Ekonomicznej Bałtyku. Wykonując zadania na rzecz ochrony morskiego środowiska naturalnego lotnicy w Siemirowic spędzili w powietrzu ponad 600 godzin.

Wczorajsze zadanie załoga w składzie: kpt. pil. Tomasz Majewski (dowódca załogi), kpt. pil. Daniel Brzoskowski (drugi pilot), st. bosm. Piotr Nieradka (technik pokładowy) oraz kpt. nawig. Mariusz Sasim i st. chor. Grzegorz Thiede (operatorzy systemów pokładowych) rozpoczęli od przebazowania samolotu 0405 na lotnisko w Gdyni Babich Dołach. Po przyjęciu na pokład inspektora Urzędu Morskiego na podstawie aktualnych danych satelitarnych przeprowadzono szczegółową analizę zadania i przebiegu trasy lotu z uwzględnieniem rejonów gdzie potencjalnie mogło wystąpić zanieczyszczenie powierzchni morza. Wczorajszy lot obejmował głównie kontrolę wschodniej i północnej części Polskiej Strefy Ekonomicznej Bałtyku. W ciągu 3,5 godzin ekologiczna Bryza pokonała trasę o długości prawie 900 km.

Współpraca lotnictwa Marynarki Wojennej z Urzędem Morskim w zakresie działań na rzecz ochrony morskiego środowiska naturalnego rozpoczęła się w 2001 roku, kiedy to dwa samoloty transportowe typu Bryza (numer 0404 i 0405) doposażono w radar obserwacji bocznej MSS-5000 oraz podkadłubowy skaner do pomiaru zanieczyszczeń na powierzchni wody. Na samolocie 0404 zamontowano również dodatkowe zbiorniki paliwa, dzięki czemu jego długotrwałość lotu wzrosła z 4 do 6 godzin. Początkowo ekologiczne Bryzy trafiły do 1. Dywizjonu Lotniczego, a po jego przeformowaniu do 28. Puckiej Eskadry Lotniczej w Gdyni Babich Dołach. Od listopada 2004 roku weszły na wyposażenie 30. Kaszubskiej Eskadry Lotniczej w Siemirowicach. W 2008 roku samolot z numerem 0405 doposażono także w system umożliwiający automatyczną identyfikację jednostek pływających AIS (ang. Automatic Identification System).

Załogi ekologicznych Bryz mają obecnie możliwość wykrycia zanieczyszczenia na powierzchni wody, lokalizacji jego przyczyny oraz wykonania dokumentacji pozwalającej na wszczęcie postępowania i wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy. Realizowane loty mają zarówno charakter prewencyjny jak i interwencyjny, ponieważ 44. Baza Lotnictwa Morskiego realizuje je w terminach uzgodnionych wcześniej z Urzędem Morskim jednocześnie utrzymując ciągłą gotowość do ich wykonania „na wezwanie”.


Od początku 2005 roku lotnicy z Siemirowic wykonali blisko 140 tego typu misji spędzając w powietrzu ponad 600 godzin. 

Źródło: Brygada Lotnictwa MW
comments powered by Disqus