9 typowych błędów popełnianych przez pilotów podczas kołowania

Diagram lotniska komunikacyjnego, fot. boldmethod

Na ziemi pilot może popełnić wiele błędów, czy to w ramach przygotowań do lotu, jak również przed samym startem. Jednak wielu z nich można uniknąć dzięki świadomości sytuacyjnej lub też wcześniejszemu odpowiedniemu przygotowaniu się do lotu. Poniżej prezentujemy zestawienie typowych dziewięciu błędów popełnianych przez lotników podczas kołowania na pas startowy. Całość została opublikowania na portalu boldmethod.com...

1)    Brak upewnienia się, że wszystkie skrzyżowania dróg kołowania (przed i boczne) są wolne od innego ruchu

Szczególnie na ruchliwych lotniskach upewnij się, że wszystkie drogi kołowania przed i po bokach samolotu są wolne od innego ruchu

2)    Brak diagramu lotniska po którym kołujesz

Aby zachować świadomość sytuacyjną należy mieć wgląd w aktualne karty nawigacyjne danego lotniska. To również znacznie ułatwia proces, jeśli ATC przydzieli nową trasę kołowania


3)    Programowanie trasy lotu podczas kołowania

Unikaj programowania trasy lotu podczas kołowania, nawet jeśli jest to trasa zmieniona z pierwotnie zaprogramowanej. Znajdź miejsce, w którym możesz się zatrzymać, a potem możesz to zrobić przenosząc uwagę z widoku za oknem na komputer nawigacyjny. 


4)    Kołowanie z uwagą skierowaną na monitory lub urządzenia w kokpicie

Mówiąc najprościej, podczas kołowania unikaj skupiania uwagi na innych kwestiach. Może to być prawie wszystko: patrzenie na iPada, sprawdzanie warunków na trasie, a nawet sięganie po coś z torby.


5)    Zapominanie o wcześniejszym prześledzeniu trasy kołowania
 
Przed rozpoczęciem kołowania prześledź całą trasę kołowania i zidentyfikuj wszystkie miejsca, gdzie będziesz przecinał inne drogi kołowania bądź pasy startowe i gdzie możesz się spodziewać ruchu kolizyjnego. Spróbuj wyśledzić trasę swojego kołowania za pomocą funkcji „highlight” na swoim EFB.


6)    Zapominanie o potwierdzeniu zwrotnym wszystkich instrukcji dotyczących oczekiwania się przed pasem i jego przecięcia

Podczas potwierdzania zezwolenia na kołowanie otrzymasz od ATC instrukcje dotyczące zatrzymywania się przed lub przekraczania pasa startowego. Postaraj się powtórzyć i tym samym je potwierdzić (szczególnie na ruchliwych lotniskach) i nie bój się poprosić o wyjaśnienie, jeśli jesteś zdezorientowany.


7)    Brak wprowadzania korekt na wiatr

Zastosowanie korekcji kołowania przy bocznym wietrze za pomocą steru kierunku lub lotek pomaga ustabilizować statek powietrzny i ułatwia manewrowanie na ziemi.


8)    Zgubienie się

Ostatnią rzeczą, jaką pilot chce zrobić podczas kołowania, jest doprowadzenie do konfliktu w ruchu podczas kołowania po ruchliwym lotnisku. Jeśli się zgubisz lub jesteś zdezorientowany, zatrzymaj się i poproś o instrukcje. Jeśli potrzebujesz od ATC instrukcji progresywnego kołowania, poproś o nie.


9)    Zbyt szybkie kołowanie

Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) zaleca kołowanie z prędkością zbliżoną do „szybkiego marszu”. Pilot powinien zwolnić na ruchliwych płytach postojowych, a gdy przyspiesza na dłuższych drogach kołowania, powinien uważać szczególnie w nocy i gdy oświetlenie dróg kołowania jest słabe. Należy też zwolnić w pobliżu miejsc przecinania się dróg kołowania z pasami startowymi i sprawdzić oba kierunki, czy nic nie nadlatuje


Jakich innych błędów piloci powinni unikać podczas kołowania? Napiszcie swoje typy w komentarzach pod artykułem...

Źródło: boldmethod.com
comments powered by Disqus