Przejdź do treści
Źródło artykułu

BGK: kredyt z EBI sfinansuje dwa satelity w ramach polskiego programu

Kredyt z EBI w wysokości 300 mln euro pozwoli sfinansować dwa satelity w ramach polskiego programu satelitarnego - poinformował w poniedziałek Bank Gospodarstwa Krajowego. Dodano, że projekt jest wsparciem w ramach Strategicznej Inicjatywy EBI na rzecz Bezpieczeństwa Europejskiego.

"Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosił wsparcie dla rozwoju i wyniesienia na orbitę dwóch satelitów obserwacji Ziemi, które będą dostarczać zdjęcia o wysokiej rozdzielczości do zastosowań cywilnych i obronnych w Polsce" - poinformował w poniedziałek Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Jak dodano, EBI udzieli BGK kredytu w wysokości 300 mln euro na projekt mający na celu wsparcie europejskiego przemysłu kosmicznego najnowszymi technologiami w zakresie satelitów na niską orbitę okołoziemską (LEO). "Jest to zgodne z decyzją Rady Dyrektorów EBI, która zatwierdziła nowy plan działania Grupy EBI na rzecz bezpieczeństwa i przemysłu obronnego – ma on na celu zwiększenie inwestycji w tym sektorze" - wskazano.

"Jest to następstwem uruchomienia nowego planu działania Grupy EBI mającego na celu zwiększenie naszego wsparcia dla europejskiego sektora bezpieczeństwa i obronności. (...) Pierwsza operacja od czasu uruchomienia tego Planu Działań zostaje podpisana tutaj, w Polsce" - powiedziała cytowana w komunikacie prezes Grupy EBI Nadia Calvino. Zaznaczyła, że bank zainwestował w Polsce blisko 100 mld euro.

"Inwestowanie w innowacje przyczynia się do bezpieczeństwa i dobrobytu naszego społeczeństwa oraz pobudza wzrost gospodarczy, który ma kluczowe znaczenie dla EBI" – powiedziała z kolei wiceprezes EBI Teresa Czerwińska. "Nowy projekt satelitarny pozwoli Polsce dołączyć do przemysłu kosmicznego i zaangażować się w autonomię kosmiczną UE" - dodała.

"Satelity dadzą nam ogromny i potrzebny dostęp do wiedzy, której wykorzystanie pozwoli wzmocnić bezpieczeństwo – zarówno w ujęciu militarnym, jak i cywilnym. To znaczący krok na drodze naszego cyfrowego postępu. Takie inwestycje pozwalają zwiększyć znaczenie przemysłu kosmicznego jako ważnej gałęzi polskiej gospodarki" – stwierdziła pierwsza wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Marta Postuła.

BGK wyjaśnił w komunikacie, że projekt dotyczy zaprojektowania, montażu, przetestowania i wyniesienia na orbitę pary satelitów zdolnych do robienia zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Projekt obejmuje również dwie stacje naziemne do sterowania satelitami i pobierania zdjęć, które będą wykorzystywane przez polskie MON, MSWiA oraz organy rządowe, takie jak Polska Agencja Kosmiczna. "Plan zakłada, że oba satelity osiągną gotowość operacyjną do 2028 roku" - poinformował BGK.

Jak wskazano, zwiększenie wsparcia przez Grupę EBI na rzecz ochrony pokoju i bezpieczeństwa w Europie jest jednym z ośmiu priorytetów strategicznych nakreślonych przez prezes Calvino.

Podano również, że Grupa EBI utworzyła specjalne biuro ds. bezpieczeństwa i obrony, które zapewnia kompleksową obsługę inwestycji z tego obszaru.

"Zmiany przyspieszą inwestycje i poprawią dostęp do finansowania Grupy EBI dla europejskiego sektora bezpieczeństwa i obrony. Pozwoli to wykorzystać 6 mld euro finansowania dostępnego w ramach Strategicznej Inicjatywy na rzecz Bezpieczeństwa Europejskiego (SESI) oraz instrumentu kapitałowego na rzecz obronności Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI)" - podkreślił BGK.

Bank wskazał, że Polska jest jednym z głównych beneficjentów finansowania Grupy EBI. W ubiegłym roku inwestycje Grupy w wysokości prawie 5,1 mld euro zapewniły ukierunkowane finansowanie kluczowych polskich priorytetów.

Dodał też, że o 80 proc. w porównaniu z 2022 r. wzrosło wsparcie na rzecz transformacji energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego dla Polski. Jest to element europejskiego programu na rzecz przyspieszenia zielonej transformacji i zmniejszenia zależności UE od paliw kopalnych (REPowerEU). Finansowanie ekologiczne osiągnęło poziom 52 proc. inwestycji Grupy EBI w Polsce.

Od czasu przystąpienia Polski do UE 20 lat temu EBI zainwestował ponad 100 mld euro w finansowanie projektów, które poprawiają jakość życia obywateli i wspierają gospodarkę kraju.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej, której właścicielami są państwa członkowskie. Bank udziela kredytów długoterminowych, finansuje inwestycje, które przyczyniają się do realizacji celów polityki UE.

Grupa EBI, w skład której wchodzi również Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), podpisała w 2023 r umowy na łączną kwotę 88 mld euro nowego finansowania dla ponad 900 projektów. Jak założono, zobowiązania te zmobilizują około 320 mld euro inwestycji, wspierając 400 tys. firm i 5,4 miliona miejsc pracy.

Około połowa finansowania EBI w UE jest kierowana do regionów, w których dochód na mieszkańca jest niższy. (PAP)

Autor: Anna Bytniewska

ab/ mick/

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony