Książka "Zapach nieba"

Książka "Zapach nieba" (fot. Bellona)

16 sierpnia br. miała miejsce premiera książki pt. "Zapach nieba" autorstwa Jerzego Gotowały, wydanej nakładem wydawnictwa Bellona.

"Wiele miesięcy musi upłynąć, nim będziemy w stanie uświadomić sobie, na czym polega rozsądne dowodzenie. To lotnicza codzienność uczy nas, w jaki sposób umiejętnie uzupełniać nieodzowne elementy decyzyjne w różnego rodzaju życiowych układankach, które od pierwszych dni w lotnictwie zmuszeni jesteśmy tworzyć.

Najpierw dochodzi do tego w zawczasu budowanych scenariuszach, modelach, wariantach walki powietrznej – dopiero później w praktyce dowodzenia. W czasie wylotów bojowych, które zawsze stanowią sztukę opartą na daleko idącym improwizowaniu w dynamicznie zmieniającej się sytuacji, niezbędne jest chłodne postrzeganie, rejestracja, zbiór i ocena różnorodnych informacji, a potem z pomocą wyobraźni i kojarzenia uzupełnianie brakujących elementów, tak by tworzyć wielowymiarowy, wiarygodny obraz sytuacji.

Raz po raz w powietrzu stajemy w obliczu – przymglonej nieco – scenerii, w której dostępne nam fakty stanowią jedynie fragmenty większej całości, a do tego nie wszystkie okazują się w pełni wiarygodne. Tymczasem jakże często bywa, że mimo wszystko trzeba na ich podstawie podejmować decyzje, wcielać je w życie i realizować zadania.

Pod taką właśnie presją powoli nauczyłem się postrzegać, wprawnie tworzyć brakujące elementy, układać je w większą całość; w ułamkach sekund wnioskować i tworzyć w miarę kompletny, przybliżony do rzeczywistości obraz. Ale też dość szybko uświadomiłem sobie, że to ostre widzenie otoczenia nie pochodzi jedynie z zewnątrz. Płynie również z przemyśleń, notatek i charakteru dowodzącego…"
– pisze Jerzy Gotowała.

Jerzy Gotowała (ur. 9 czerwca 1941 w Rozwadowie) – generał broni Wojska Polskiego, profesor doktor habilitowany historii wojskowości, dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (1990-1995). Od maja 1976 roku do 1981 roku dowodził 39 Pułkiem Lotnictwa Myśliwskiego OPK w Mierzęcicach. Od 2004 prorektor do spraw naukowych w Akademii Obrony Narodowej, a wcześniej zastępca komendanta Akademii Obrony Narodowej. W 2001 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, na podstawie rozprawy pt. "Lotnictwo w operacjach wojskowych 1914-2000". Profesor uczelniany AON. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 12 stycznia 2012 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Autor wielu publikacji.

Źródło: Bellona
comments powered by Disqus