Szef BBN w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Szef BBN w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Minister Stanisław Koziej 7 sierpnia br. odwiedził Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Jednostka ta jest istotnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa. W sytuacjach kryzysowych staje się częścią systemu obrony powietrznej kraju i podlega Ministrowi Obrony Narodowej. W czasie wizyty zapowiedziano zacieśnienie współpracy eksperckiej pomiędzy Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a PAŻP w dziedzinach związanych bezpieczeństwem i nowymi technologiami.

Podczas spotkania szef BBN rozmawiał z prezesem Agencji Krzysztofem Kapisem m.in. o zadaniach i perspektywach rozwoju PAŻP, jej współpracy z Siłami Zbrojnymi w zakresie współużytkowania przestrzeni powietrznej, a także technologiach wdrażanych w obszarze zarządzania przestrzenią powietrzną.

Dyskutowano także o pracach badawczych nad technologiami bezzałogowymi czy realizacji międzynarodowego programu SESAR (Single European Sky ATM Research), który ma na celu opracowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji ­– zapewniającego bezpieczeństwo transportu lotniczego w całej Europie w długim horyzoncie czasowym.

Szef BBN zapoznał się także ze stanowiskami operacyjnymi służb ruchu lotniczego, a także funkcjonowaniem centrum koordynacyjnego programu Rady NATO-Rosja CAI (Cooperative Airspace Initiative) służącej m.in. zapobieganiu atakom terrorystycznym z użyciem cywilnych samolotów.

Agencja rozpoczęła swoją działalność 1 kwietnia 2007 r., jako samodzielna jednostka wydzielona ze struktur Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. Nadzorowana jest przez ministra właściwego do spraw transportu a bieżący nadzór nad realizacją jej zadań wykonuje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Podstawowym zadaniem Agencji jest zapewnienie bezpiecznej i efektywnej żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej poprzez zarządzanie przestrzenią powietrzną i przepływem ruchu lotniczego. Agencja współdziała także z odpowiednimi służbami i organami wojskowymi oraz innymi służbami i organami państwowymi.

Źródło: BBN
comments powered by Disqus