USA: Odpady drzewne napędzą odrzutowce

Biopaliwa w lotnictwie komunikacyjnym

Niewykorzystane odpady drzewne, które normalnie trafiłyby na wysypisko albo musiały zostać poddane recyklingowi, teraz mogą zostać użyte do produkcji biopaliwa, które napędzi silniki odrzutowe samolotów – ogłosił Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych.

Pierwszy lot pasażerskiego odrzutowca napędzanego częściowo takim paliwem odbył się 14 listopada. Samolot Alaska Airlines zatankowano 20-procentową mieszanką paliwa lotniczego wytworzonego z celulozy pozyskanej z pni i gałęzi pozostałych po wycince lasów. Celuloza, główny budulec roślin, jest powszechnie dostępna w świecie i tania w pozyskiwaniu. Prace nad efektywnym wykorzystaniem jej przy produkcji bio-paliw trwały od dawna. 


Według danych opracowanych przez Alaska Airlines, zastąpienie 20 proc. paliwa JET-A1 biopaliwem pozwoliłoby na zmniejszenie rocznej emisji gazów cieplarnianych o 142 tys. ton. To tak jakby z dróg zniknęło na rok ponad 30 tys. samochodów osobowych. 

Źródło: AVweb
comments powered by Disqus