IMC Club rozszerza działalność

IMC Clubs logo

IMC Club (IMC - Instrument Meteorological Conditions), projekt non-profit, który wystartował niecały rok temu w Norwood w stanie Massachusetts, ma pomóc pilotom posiadającym licencję turystyczną i uprawnienia na instrumenty, zyskać zaufanie i umiejętności, których potrzebują, aby jak najlepiej wykorzystać swoje uprawnienia.

Jego członkowie spotykają się raz w miesiącu, aby podnosić poziom wiedzy poprzez dzielenie się doświadczeniami lub zapraszając w celu wygłoszenia wykładów specjalistów z branży lotniczej. Na projekt składa się 28 oddziałów w całym kraju, które zrzeszają ok. 1000 członków. W związku z tym faktem, Radek Wyrzykowski (jeden z założycieli grupy) powiedział, że jest gotowy do uruchomienia "IMC Club 2.0", którego dodatkową zaletą ma być współpraca z PilotWorkshops.com zapewniająca materiały szkoleniowe "IFR Mastery" na każde comiesięczne spotkanie.

Wyrzykowski, wśród innych nowych aspektów IMC Club 2.0, wymienił również partnerstwo z Redbird flight simulators oraz silniejsze wsparcie dla nowych oddziałów. Obecnie założyciel odwiedza każdy nowy punkt, aby wspomóc jego początkową działalność, ale także, aby dostarczyć materiały i wytyczne. Przedstawiciele grupy będą obecni na AOPA Summit we wrześniu, w Hartford, w stanie Connecticut. Wywiad audio z Radkiem Wyrzykowskim dostępny jest tutaj.

Źródło: AVweb
comments powered by Disqus