Seminarium AOPA: Czy jest nadzieja?

AOPA

Przemawiając podczas seminarium IAOPA, na którym obecni byli członkowie Parlamentu Europejskiego, Frau Meissner podreślała, że tematem spotkania nie powinna być fraza "atakujmy EASA", ale uznała, że w branży GA jest tak ogromny pokład frustracji, że jest konieczna poważna zmiana, aby utrzymać ten segment lotnictwa przy życiu. Omawiała również rozporządzenie podstawowe, jeden z najważniejszych celów IAOPA oraz kwestię zmniejszenia ilości formalności.

"Lotnictwo ogólne jest bardzo ważne dla rynku wewnętrznego, a jego regulacje są wyraźnie postrzegane jako zbyt uciążliwe", powiedziała. Członek Europejskiego Komitetu Regionów, Roland Werner, zapowiadając drugą sesję dnia, zachęcał przemysł general aviation do utrzymania presji na EASA i KE w kwestii zmiany ich postaw. Jednak on też wydawał się traktować słowo "rozporządzenie" jako ”bezpieczeństwo". Jeżeli regulacja działa przeciwko bezpieczeństwu, nie wydaje się być zrozumiała.

Czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Czy Parlament Europejski nie ma żadnej istotnej kontroli lub wpływu na KE i EASA? Agencja stała się tak przyzwyczajona do płacenia za frazesy idei konsultacji, że będzie łatwo sobie wyobrazić traktowanie przez jej władze seminarium jako zaworu bezpieczeństwa, aby umożliwić przemysłowi wypuszczać parę, a jednocześnie nadal nakładać nań coraz więcej przepisów. Ale nie można teraz powiedzieć, że nie są świadomi skali problemu ich tworzenia. Czy mają zdolność do zmiany w taki sposób, żeby lotnictwo ogólne miało swoją przyszłość w Europie? To się dopiero okaże.

Źródło: AOPA
comments powered by Disqus