Komisja Europejska powinna finansować montaż odbiorników z separacją międzykanałową 8.33

AOPA

Prace nad wprowadzeniem programu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej SESAR są coraz bardziej zaawansowane i mogą się realnie przełożyć na funkcjonowanie lotnictwa ogólnego. Negatywnym jednak jego aspektem może być wymóg wyposażania statków powietrznych GA w odbiorniki radiowe z separacją międzykanałową 8.33 kHz, co do 2017 r. może w Europie dotknąć ponad 50 tys. samolotów lotnictwa ogólnego.

Zgodnie z przepisami Wspólnoty Europejskiej, podmioty, które poprzez nowe rozporządzenie muszą wyłożyć własne środki finansowe, na coś, co nie przyniesie im żadnych korzyści, mogą pozyskać wsparcie z funduszy europejskich. Tak właśnie jest w przypadku radia 8.33. Lotnictwo ogólne jest zmuszone doposażyć się dla korzyści komercyjnych użytkowników przestrzeni powietrznej, a IAOPA udowodniła, iż nie jest to w ogóle w jego interesie. Dzięki zaangażowaniu w tę kwestię niemieckiego oddziału Stowarzyszenia, Organizacja ma jasność, że jeśli scentralizowane zarządzanie częstotliwością zostałoby przyjęte, to nie byłoby w ogóle potrzeby wyposażania lotnictwa ogólnego w radia 8.33.

Państwa jednak nie chcą rezygnować z funkcji przydziału częstotliwości. Komisja Europejska oznajmiła, że jeśli nie przynosi to żadnej korzyści dla GA, to należy zastanowić się, jak zapewnić odpowiednie finansowanie. AOPA wyjaśnia, iż kwestia zasad funkcjonowania systemu jest wciąż otwarta, ale zamierza nadal wywierać wpływ na Komisję, aby ta postępowała według zasad, które sama ustaliła i przyjęła za to odpowiedzialność.

Źródło: AOPA
comments powered by Disqus