FAA zaaprobowała stosowanie leków antydepresyjnych przez pilotów

FAA

2 kwietnia, Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) ogłosiła, iż zgodnie z nowymi przepisami piloci przyjmujący niektóre typy leków antydepresyjnych mogą w niedługim czasie powrócić do latania.

Po wieloletniej debacie wśród specjalistów ds. medycyny lotnictwa ogólnego, FAA zgodziła się na wydanie specjalnego certyfikatu medycznego dla pilotów, którzy przyjmują cztery rodzaje znanych medykamentów na określone typy zaburzeń depresyjnych. Począwszy od 5 kwietnia, Agencja będzie rozpatrywać użycie Fluoksetyny (Prozac), Sertraliny (Zoloft), Citalopramu (Celexa) i Escitalopramu (Lexapro) dla wszystkich klas certyfikatów.

FAA przeprowadziła dogłębny przegląd literatury, oceniając ryzyko i korzyści używania leków antydepresyjnych. Oceniła także doświadczenia Kanadyjskiego Urzędu ds. Transportu oraz Urzędu ds. Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego w Australii, które to instytucje dopuszczają stosowanie takich leków już od wielu lat oraz uwzględniła zalecenia AOPY, jak również i innych organizacji lotniczych.

Proces uzyskania specjalnie wydanej autoryzacji będzie obejmował coroczną wizytę u psychiatry, która ma zapewnić kontrolę nad poprawnością zażywania medykamentów. Wydanie specjalnego dokumentu będzie rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku. Wszystkie zdiagnozowane symptomy muszą odpowiadać leczeniu z wykorzystaniem tylko jednego z dopuszczonych leków, a stan badanego musi być stabilny, bez zmian lub zaostrzenia się przez 12 miesięcy poprzedzających certyfikację.

FAA wymagać będzie raportowania o statusie konsultacji (oraz bieżących raportów z badań), od prowadzącego leczenie lekarza. Sprawozdanie ma zawierać diagnozę pacjenta, długość i przebieg kuracji, wysokość dawki przyjmowanego leku antydepresyjnego, a także obecność jakichkolwiek efektów ubocznych wynikających z jego przyjmowania w przeszłości.

Kolejnym niezbędnym dokumentem będzie pisemne zaświadczenie aplikanta opisujące historię przyjmowania leków i stan jego zdrowia psychicznego. Do podjęcia decyzji o wydaniu licencji niezbędna będzie ocena i pisemny raport od wyszkolonego przez HIMS egzaminatora medycyny lotniczej, który sprawdzi powyższe wymogi i wystawi odpowiednią rekomendację.

Źródło: AOPA
comments powered by Disqus