AOPA określa wyzwania stojące przed nowym prezesem stowarzyszenia

Craig Fuller, www.aopa.org

Obecny prezes Stowarzyszenia AOPA, Craig Fuller poinformował w lutym, iż zamierza zrezygnować z funkcji, jak tylko zostanie znaleziony odpowiedni następca. Poszukiwania nowego szefa Organizacji sa prowadzone na bieżąco, a przewodniczący AOPA, Bill Trimble przedstawił wymagania, jakie stawiane są takiej osobie.

W liście otwartym do członków AOPA, Trimble wyjaśniał, iż kandydat ten "Musi być otwarty i być namiętnym lotnikiem, który wierzy w krytyczne wartości, jakie GA daje USA i obywatelom tego kraju". Kandydat musi także posiadać doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej i być w stanie wyrazić i walczyć o ważne dla AOPA sprawy w Kapitolu oraz na arenie międzynarodowej. Trimble zauważył, że krajobraz polityczny po wydarzeniach z września 2001 r. oznacza, że AOPA musi współpracować w większą liczbą agencji i bronić się przed zagrożeniami regulacyjnymi. Dodał także, że wzrastają koszty latania ponoszone przez członków AOPA, co ma negatywny wpływ na przychody organizacji.

Kontynuując przypominał członkom AOPA, iż składki członkowskie pozostały w niezmienionej wysokości od 1990 do 2010 r., kiedy to wzrosły o 15 procent i zauważył, że wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł w tym samym okresie o 76 procent. Tłumaczył, iż jedną trzecią wpływów AOPA stanowią  inne źródła przychodów, takie jak sprzedaż reklam w czasopismach stowarzyszenia, które jednak ucierpiały z powodu recesji gospodarczej. AOPA musi ciężko pracować, aby obniżyć koszty operacyjne bez porzucania wsparcia i zaangażowania w programy wspierające pilotów i posiada 80 mln dolarów w rezerwach, które są zainwestowane w zdywersyfikowany portfel finansowy. Inwestycje te generują 3,2 mln dolarów wpływów, które dzięki temu nie musza być ściągane z członków Organizacji. Kończąc Trimble podkreślał, że stowarzyszenie koncentruje się na zachowaniu swobody lotu dla obecnego pokolenia oraz zapewnieniu możliwości doświadczenia radości latania dla dzieci i młodzieży.

Źródło: AOPA
comments powered by Disqus