Wytyczne ULC dla ośrodków szkolenia w zakresie języka prowadzenia szkoleń - stanowisko KTL AOPA Poland

ULC i KTL AOPA (nowe logo)

Niniejszym publikujemy pismo wystosowane 21 maja przez Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, P. Piotra Samsona.

Dokument dotyczy kwestii "Wytycznych dla ośrodków szkolenia w zakresie języka prowadzenia szkoleń", które zostały opublikowana przez ULC na początku maja. Stosowanie tych zaleceń powoduje jednak szereg wątpliwości natury nie tylko prawnej, ale i praktycznej i w związku z powyższym, KTLA AOPA Poland wnosi o zawieszenie ich stosowania do momentu przeprowadzenia konsultacji ze środowiskiem lotniczym.

Pełny tekst dokumentu AOPA Poland:


Czytaj również:
ULC: Wytyczne dla ośrodków szkolenia w zakresie języka prowadzenia szkoleń

Źródło: AOPA Poland
comments powered by Disqus