20 czerwca zmieniły się oznaczniki stref TSA, TFR, TRA na TS, TF, TR

Strefa TSA, fot. PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała aktualizacje do AIP (AIRAC AMDT 215), w których zamieściła m.in. informację o zmianie oznaczników stref TSA, TFR, TRA na TS, TF, TR. Nowe oznaczenia obowiązują od 20 czerwca 2019 r.

O wyjaśnienie tematu poprosiliśmy PAŻP i zgodnie z otrzymanymi informacjami, usunięcie ostatniej litery wynika z ograniczeń systemów przetwarzania i walidacji planów lotu systemu Network Managera. Zasady funkcjonowania stref TSA/TRA i TFR się nie zmieniają ani dla ich użytkowników, ani też dla służb ruchu lotniczego. Skrócone oznaczniki systemowe stosowane są w tabelach zawierających szczegółowe dane tych stref, AUP/eAUP/UUP oraz danych NM.

W związku z powyższym, wszystkie kraje członkowskie zostały zobligowane do skrócenia swoich oznaczenia stref z trzech do dwóch liter, tak, żeby system Network Managera był w stanie przyjąć te dane.


Strefy TSA, TRA, TFR przyjmują skrócone oznaczniki systemowe odpowiednio TS, TR i TF. Znaki identyfikacyjne stref składają się z następujących grup liter i numeru:

  • EP - znaki przynależności terytorialnej zgodnie z Doc 7910 ICAO
  • litery określającej rodzaj danej strefy:
  • TS - dla stref czasowo wydzielonych (TSA)
  • TR - dla stref czasowo rezerwowanych (TRA)
  • TF - dla korytarzy dolotowych do stref TSA (TFR)
  • TD - dla stref TSA wydzielonych w formie stref niebezpiecznych
  • numeru dla stref czasowo wydzielonych (TSA), stref czasowo rezerwowanych (TRA) i korytarzy dolotowych (TFR) do TSA, np. EPTS08, EPTR05, EPTF06.
  • numeru (od 301 począwszy) dla stref TSA wydzielonych w formie stref niebezpiecznych (np. EPTD301)
  • liter A, B, C itd. dla segmentów stref TSA i TRA
  • litery Z dla FBZ zdefiniowanego dla danej strefy

O zmianach AIRAC

Zmiany AIRAC do AIP Polska są wydawane zgodnie z potrzebami w terminach zgodnych z terminami cyklu AIRAC i w taki sposób, by informacja zawarta w tych zmianach dotarła do użytkownika co najmniej 28 dni (a w przypadkach szczególnych 56 dni) przed wejściem Zmiany w życie.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus