Airbus potwierdza swoje silne zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego oraz dążenie do ekowydajności

AIRBUS - an EADS company

Odnowienie certyfikatu ISO 14001 dla Airbusa na całym świecie

Airbus uzyskał przedłużenie ważności certyfikatu ISO 140001, którym objęte są poszczególne zakłady firmy na całym świecie. Odnowienie certyfikatu jest efektem dotychczasowych dokonań w dziedzinie ochrony środowiska w obrębie wszystkich działań realizowanych przez spółkę, a także opracowania i wdrożenia ekowydajnej metodologii, stosowanej na każdym etapie cyklu życia produktów.

W styczniu 2007 r. Airbus został pierwszą spółką z branży lotniczej i kosmicznej, która uzyskała certyfikat środowiskowy ISO 14001 przyznany za działania obejmujące każdy etap cyklu życia produktów. Certyfikat początkowo obejmował wszystkie zakłady produkcyjne firmy w Europie. W latach 2009 i 2010 zasięg certyfikacji zwiększył się, obejmując także ośrodki Airbusa w USA i Chinach.

ISO 14001 to uznany międzynarodowo standard, który szczegółowo określa zasady tworzenia wydajnego systemu zarządzania w firmie, przedsiębiorstwie lub organizacji z myślą o ochronie środowiska naturalnego

Airbus zintegrował system zarządzania środowiskiem (Environmental Management System, EMS) ze swoimi wewnętrznymi uregulowaniami i organizacją, aby skutecznie kontrolować wpływ na środowisko i zarządzać nim. Celem jest udzielenie wsparcia wszystkim zaangażowanym stronom w zakresie poprawy ekowydajności. Służy temu zarządzanie wzrostem i rentownością w taki sposób, aby jednocześnie wpływ bieżącej działalności na środowisko był minimalizowany, przy zachowaniu zgodności z przepisami i uregulowaniami środowiskowymi. Wdrożenie systemu EMS koncentrującego się na cyklu życia zakładów produkcyjnych i produktów pozostaje głównym sposobem na osiągnięcie ekowydajności i zrównoważonego rozwoju.

Airbus uważa za rzecz fundamentalną, przyjęcie szerszej perspektywy podczas zarządzania parametrami środowiskowymi firmy. W tym celu Airbus angażuje sie także w rozwój bardziej zrównoważonego lotnictwa. Współdziała przy tym ze wszystkimi uczestnikami i interesariuszami branży lotniczej. Spółka dąży do tego, aby ciągły rozwój branży lotniczej oraz związane z tym korzyści społeczne i gospodarcze były spójne z ideą ograniczania wpływu transportu lotniczego na środowisko naturalne.


Źródło: Airbus
comments powered by Disqus

Komentarze

Uzyskać i utrzymać takie Certyfikaty, to raz: ogromna praca, dwa: poważne koszty. No, ale cóż ,,ekoterrorystom'' i tak nadal za mało. Niedawno, dowodzeni przez pewnego ,,uznanego'' profesora, ekoteroryści w płn. wsch. Polsce podnieśli wrzask niesamowity. Co było powodem tego wrzasku??? A bardzo ciekawa kwestia!!! Podczas swoich obserwacji, ekoterroryści zauważyli nad nad Puszczą Białowieską smugi kondensacyjne emitowane przez samoloty na bardzo wysokiej przelotowej, co szkodzi populacji wszystkiemu, co w owej puszczy żyje. Natychmiast do chóru dołączyli ,,ekolodzy'' z Lubinia. Sprawa ,,doszła'' do GDOŚ. A tam, konsternacja. No bo, jak te smugi tak szkodzą, to nawet strach wysłać komisję do tej puszczy, bo nawet po drodze ekipę GDOŚ owe smugi, jak nie przerzedzą, to ukatrupią na amen. Zobaczymy zatem, w którą to jeszcze stronę ,,ekologom'' wiatr zawieje ....