Przejdź do treści
Źródło artykułu

Airbus Zephyr ukończył nową serię lotów testowych w Arizonie

Airbus Defence and Space z powodzeniem zakończył serię lotów testowych napędzanego energią słoneczną samolotu Zephyr High Altitude Platform Station (HAPS) w amerykańskiej Arizonie. Testy w 2020 roku zakończyły się sukcesem mimo globalnego spowolnienia spowodowanego pandemią Covid19.

Podczas prób inżynierowie firmy koncentrowali się na manewrowości, sterowaniu lotem i operacjach lotniczych, bazując na doświadczeniach z poprzednich serii prób, które dowiodły możliwości długotrwałego przebywania w stratosferze bezzałogowego systemu powietrznego (UAS) w dzień i w nocy, co jest niezbędne dla zastosowań wojskowych i komercyjnych.

Tegoroczne testy, przeprowadzone w pierwszych trzech tygodniach listopada, miały na celu zademonstrowanie elastyczności operacyjnej i zwrotności samolotu, w szczególności podczas lotów na niższych pułapach i szybszego osiągania stratosfery. Pozwoliły one również na ocenę nowego zestawu narzędzi do planowania lotów i opracowanie koncepcji operacyjnych dzięki wykonaniu wielu zróżnicowanych lotów w krótkich odstępach czasu.

„Po sprawdzeniu zdolności do lotów stratosferycznych nadal udoskonalamy system operacyjny, dążąc do zapewnienia większej elastyczności i niezawodności w celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów. Wynik tej kampanii stanowi cenny wkład do programu lotów w przyszłym roku” –powiedziała Jana Rosenmann, szefowa bezzałogowych systemów powietrznych w firmie Airbus.

Zespół prowadzący próby wykorzystał Zephyra, wyposażonego w nowe oprogramowanie sterujące i specjalne przyrządy do testów w locie, a także powiązany z nim lżejszy samolot testowy. Listopadowe sprawdziany obejmowały fazy startu, wznoszenia, przelotu, ulepszonego sterowania lotem i zniżania, a następnie lądowania. Wszystkie cele kampanii osiągnięto, potwierdzając, że Zephyr stał się bardziej odpornym i wydajnym samolotem.

Zephyr to napędzany energią słoneczną stratosferyczny bezzałogowy system latający (UAS). Działa wyłącznie dzięki promieniom naszej gwiazdy, porusza się na pułapach przewyższających zjawiska pogodowe i konwencjonalny ruch lotniczy. Dzięki temu może wypełnić lukę w możliwościach oferowanych przez satelity, inne bezzałogowce i załogowe statki powietrzne, aby zapewnić lokalnie stałe usługi podobne do satelitarnych.

Zakończenie tegorocznej, udanej kampanii testów przybliża Zephyra do zastosowania operacyjnego. Zephyr może zapewnić nowe zdolności obserwacji, rozpoznania i łączności zarówno klientom komercyjnym, jak i wojskowym. Przyczyni się do zrewolucjonizowania zarządzania akcjami pomocowymi po katastrofach, w tym do lepszego monitorowania rozprzestrzeniania się pożarów lub wycieków ropy. Zapewni stałość nadzoru, śledząc zmieniające się środowisko naturalne ułatwi komunikację z najbardziej odległymi od cywilizacji zakątkami świata.

Już w lipcu 2018 roku zespół projektowy wykonał pierwsze loty testowe. Zephyr S przebywał wówczas w stratosferze przez prawie 26 dni (25 dni, 23 godziny i 57 minut). Jak dotąd był to najdłużej trwający lotu samolotu bez tankowania. Maszyna pozostawała w stratosferze w dzień i w nocy, o świcie zniżając się do 60 000 stóp. Najwyższy osiągnięty wtedy pułap wyniósł 71 140 stóp.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony