Zmiany w przestrzeni powietrznej 2017r z objaśnieniami. Część II EPWAE, TSA 47, TRA dla BVLOS

AIRAC 188 II

Kwiecień, jest miesiącem licznych zmian w FIR EPWW. Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią opracowania, ilustrującego wraz z objaśnieniem zmiany, obowiązujące od 27 kwietnia 2017.

Pierwsza część: TMA

Rejon EPWA
W CTR EPWA zmianie lokalizacji ulega punkt VFR ECHO. Dotychczasowe miejsce położenia Airport Hotel Okęcie zostanie zastąpione skrzyżowaniem ul. Marynarskiej i trasy S79 - najbardziej charakterystyczną rubieżą terenową w tej okolicy.

Bedąc w rejonie CTR EPWA należy wspomnieć o publikacji na stałe w przestrzeni niekontrolowanej dwóch stref dedykowanych dla lotów zdalnie sterowanych statków powietrznych (RPA) poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS Beyond Visual Line of Sign). Pierwsza to TRA138 - dobrze znana użytkownikom strefa zlokalizowana w rejonie Wieliszewa, która dotychczas funkcjonowała jako tymczasowa (publikacja SUP AIP).

Druga strefa będzie miała oznaczenie TRA151 i została zlokalizowana na wschód od Józefowa.

Nowa strefa: TSA47
W związku z zakupem przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej statków powietrznych Alenia Aermachi M-346 Master Strona Wojskowa wystąpiła o zabezpieczenie działań szkolenia wojskowego na wysokim pułapie podyktowanych wymogami w zakresie realizacji jej działań statutowych związanych z obronnością kraju.

W związku z tym, że obecne struktury powietrzne znajdujące się w okolicach Dęblina mogące być wykorzystane do ćwiczeń posiadają górną granicę FL245 i nie umożliwiają wykonywania w pełni ćwiczeń na przedmiotowych statkach powietrznych przygotowano nowa strefę TSA47, dedykowaną lotom w/w statków powietrznych.

TRA wzdłuż granicy FIR EPWW
W celu bardziej elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej i ułatwienia koordynacji ruchu lotniczego granice wewnętrzne stref TRA wzdłuż granicy FIR EPWW ulegną modyfikacji. Szerokość stref oraz granice pionowe nie ulegają zmianie.

Część III

Opracowano we współpracy z Ośrodkiem Planowania Strategicznego (ASM1) PAŻP.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus