Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 244, MIL AIP AIRAC AMDT 135, VFR AIP AIRAC AMDT 146

AIP - książka

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 244, MIL AIRAC AMDT 135, VFR AIP AIRAC AMDT 146.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 244
Obowiązuje od / Effective from 07 OCT 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

- aktualizacja informacji o poziomym układzie odniesienia;
- aktualizacja znaków umownych na mapach;
- aktualizacja informacji o cyfrowych zbiorach danych;
- zmiany edytorskie.

ENR:
- aktualizacja granic poziomych Area Kobylnica (EPPK);
- zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Bydgoszcz (EPBY) - undulacja geoidy,
Gdańsk im. Lecha Wałesy (EPGD) – urządzenia do tankowania, handling; procedury dla śmigłowców;
- aktualizacja Mapy Podejść Instrumentalnych - ICAO dla lotniska Chopina w Warszawie (EPWA);
- zmiany edytorskie.


SUP 120/21 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 07 OCT 2021
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 121/21 (AD 2 EPWA)

Obowiązuje od / Effective from 07 OCT 2021
NOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA WARSZAWA CHOPINA (EPWA)


MIL AIP AIRAC AMDT 135
Obowiązuje od / Effective from 07 OCT 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- NIL

MIL AD:
- aktualizacja danych dla lotniska:
OKSYWIE (EPOK) - rodzaje paliwa, procedury dla lotów VFR;
- zmiany edytorskie.


VFT AIP AIRAC AMDT 146
Obowiązuje od / Effective from 07 OCT 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- wprowadzenie szybowcowych częstotliwości przelotowych w FIR WARSZAWA;
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- aktualizacja informacji o lądowisku KIKITY (EPKI) - nowa częstotliwość KIKITY RADIO;
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Warszawa-Babice (EPBC),
Depułtycze Królewskie (EPCD),
Katowice-Muchowiec (EPKM);
- aktualizacja mapy lotniska dla lądowiska KIKITY (EPKI);
- aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lądowiska KIKITY (EPKI) i lotniska Strzyżewice k/Leszna (EPLS);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk:
Warszawa-Babice (EPBC),
Piotrków Trybunalski (EPPT);
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 22/21 (VFR AD 4 EPKW)
Obowiązuje od / Effective from 07 OCT 2021
CZASOWE OGRANICZENIA NA LOTNISKU KANIÓW (EPKW)

VFR SUP 23/21 (VFR AD 4 EPRJ)
Obowiązuje od / Effective from 07 OCT 2021
TYMCZASOWA PRZESZKODA LOTNICZA W REJONIE LOTNISKA RZESZÓW (EPRJ)

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus