Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 223, MIL AIP AIRAC AMDT 115, VFR AIP AIRAC AMDT 125

AIP - książka

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 223, MIL AIP AIRAC AMDT 115, VFR AIP AIRAC AMDT 125.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 223
Obowiązuje od / Effective from 30 JAN 2020

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

- aktualizacja informacji o opłatach za korzystanie z lotniska na lotniskach:
Chopina w Warszawie (EPWA);
Szczecin-Goleniów (EPSC);
- zmiany edytorskie.

ENR:
- usunięcie segmentu RMZ o granicach tożsamych z TMA Łódź sektor D;
- zmiana częstotliwości ŁOSOSINA RADIO ze 122,200 MHz na 122,205 MHz;
- zastąpienie segmentu PEKOT-AMTEK segmentem PEKOT-REGLI w AWY L867;
- wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Kargowa, Karżcino, Korsze, Ostrołęka, Wrzeście, Zawady;
- aktualizacja informacji o przeszkodzie lotniczej: Nawrocko;
- usunięcie informacji o przeszkodach lotniczych: Bielsko-Biała, Konary;
- zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja informacji dotyczących pomiaru hamowania dla lotniska Olsztyn-Mazury (EPSY);
- aktualizacja wykazu lotnisk i lądowisk;
- aktualizacja odstępstw DAAD dla lotniska Olsztyn-Mazury (EPSY);
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) - aktualizacja procedury RNAV 1 (GNSS) STAR RWY 29;
Kraków-Balice (EPKK) - procedury kołowania, odladzanie, wykonywanie lotów w godzinach nocnych;
Łódź (EPLL) - światła TWY, pokrycie ILS GP;
Warszawa/Modlin (EPMO) - aktualizacja procedury RNAV (GNSS) RWY 08 (CAT A/B/C/D);
Olsztyn-Mazury (EPSY) - godziny pracy biura MET, ułatwienia dla pasażerów, stanowisko statku zagrożonego, lokalne przepisy lotniskowe, operacje statków powietrznych o krytycznych parametrach
- zmiany edytorskie.


SUP 04/20 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 30 JAN 2020
ODDANIE DO UŻYTKU TWY E2 (CZĘŚĆ POMIĘDZY TWY R I TWY E4), E3, E4, N3

SUP 05/20 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 30 JAN 2020
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 06/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 24 FEB 2020
SKOKI SPADOCHRONOWE – KONIAKÓW, RYCERKA DOLNA

SUP 07/20 (AD 2 EPGD)

Obowiązuje od / Effective from 30 MAY 2020
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD)

SUP 08/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 30 JAN 2020
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W M. OSTROŁĘKA

SUP 09/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 30 JAN 2020
SKOKI SPADOCHRONOWE (EPTR390) – JW 4101

SUP 10/20 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 24 FEB 2020
SKOKI SPADOCHRONOWE (EPTR392) – JW 4101


MIL AIP AIRAC AMDT 115
Obowiązuje od / Effective from 30 JAN 2020

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- zmiany edytorskie.

MIL ENR:

Suplementy dotyczące ćwiczeń, lotów i innej czasowej aktywności w wydzielonych strefach tymczasowych publikowane będą tylko w AIP Polska (ENR 5).
- usunięcie segmentu RMZ o granicach tożsamych z TMA Łódź sektor D;
- zmiana częstotliwości ŁOSOSINA RADIO ze 122,200 MHz na 122,205 MHz;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- zmiany edytorskie.


VFR AIP AIRAC AMDT 125
Obowiązuje od / Effective from 30 JAN 2020

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- zmiany edytorskie.
 
VFR ENR:
Suplementy dotyczące ćwiczeń, lotów i innej czasowej aktywności w wydzielonych strefach tymczasowych publikowane będą tylko w AIP Polska (ENR 5).
- usunięcie segmentu RMZ o granicach tożsamych z TMA Łódź sektor D;
- zmiana częstotliwości ŁOSOSINA RADIO ze 122,200 MHz na 122,205 MHz;
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- wycofanie z publikacji AIP VFR AD informacji i map dotyczących lotnisk kontrolowanych:
Bydgoszcz (EPBY), Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD), Kraków-Balice (EPKK), Katowice-Pyrzowice (EPKT), Lublin (EPLB), Łódź (EPLL), Warszawa/Modlin (EPMO), Poznań-Ławica (EPPO), Radom-Sadków (EPRA), Rzeszów-Jasionka (EPRZ), Szczecin- Goleniów (EPSC), Olsztyn-Mazury (EPSY), Chopina w Warszawie (EPWA), Wrocław-Strachowice (EPWR), Zielona Góra - Babimost (EPZG);
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Warszawa-Babice (EPBC),
Łososina Dolna k/Nowego Sącza (EPNL);
- aktualizacja mapy lotniska dla lotniska Łososina Dolna k/Nowego Sącza (EPNL);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotniska Łososina Dolna k/Nowego Sącza (EPNL);
- aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk:
Aleksandrowice k/Bielsko Białej (EPBA),
Warszawa-Babice (EPBC),
Krępa k/Słupska (EPSK);
- zmiany edytorskie.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus