Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 216, MIL AIP AIRAC AMDT 108, VFR AIP AIRAC AMDT 118

AIP - książka

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 216, MIL AIP AIRAC AMDT 108, VFR AIP AIRAC AMDT 118.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 216
Obwiązuje od / Effective from 18 JUL 2019

ZAWARTOSĆ ZMIANY:

GEN:

-aktualizacja informacji o przestrzeni odpowiedzialności ATS;
-aktualizacja informacji o opłatach za korzystanie z lotniska na lotnisku Łódź (EPLL);
-zmiany edytorskie.

ENR:
-aktualizacja procedury zgłaszania prac lotniczych do PAŻP;
-zmiana zawartości pola 18 FPL;
-zmiana opisu przestrzeni niekontrolowanej (klasa G) w FIR Warszawa;
-zmiana granic RMZ Bydgoszcz;
-aktualizacja informacji o elastycznych strukturach oraz elastycznym użytkowaniu przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa;
-usunięcie stref TSA/TRA wydzielonych w formie stref niebezpiecznych(TD);
-zmiana granic stref EP TSA: 12C, 14B, 14C, 16B, 16D;
-wprowadzenie nowych stref EP TRA: 79, 95-99;
-modyfikacja tras łaczących FRA dla odlotów i dolotów EPMO/EPWA;
-aktualizacja informacji o stałych strukturach przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa (wprowadzenie SUP 87/19 do AIP Polska);
-aktualizacja informacji o strefie identyfikacyjnej obrony powietrznej(ADIZ) (wprowadzenie SUP 88/19 do AIP Polska);
-aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych:Chełm, Kawęczyn, Skawina, Słupsk;
-wprowadzenie informacji o nowej przeszkodzie lotniczej:Skarboszewo;
-zmiany edytorskie.

AD:
-aktualizacja informacji o lotniskach:
Bydgoszcz (EPBY) – wprowadzenie służby AFIS, zmiana godzin pracy lotniska i TWR, wprowadzenie informacji o lotach szkolnych;
Dęblin (EPDE) – zmiana procedur opartych o NDB;
Łódź (EPLL) – nowe odstępstwa DAAD, środki załadowcze;
WARSZAWA/Modlin (EPMO) – aktualizacja map SID, STAR oraz podejść wg wskazań przyrządów;
Powidz (EPPW) – korekta współrzędnych THR, deklarowanych długości RWY oraz wymiarów pasa RWY;
Chopina w Warszawie (EPWA) – aktualizacja procedur dla lotów IFR; aktualizacja map SID, STAR oraz podejść wg wskazań przyrządów;
-zmiany edytorskie.


SUP 89/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from14 AUG 2019
14. MIĘDZYNARODOWE ZAWODY BALONOWE

SUP 91/19 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from10 AUG 2019
44. MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWEMISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE OTWARTEJ –LESZNO

SUP 92/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from10 AUG 2019
47. MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWAPOLSKI JUNIORÓW – RUDNIKI (EPRU)

SUP 93/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from02 AUG 2019
KONKURS LOTÓW RED BULL – GDYNIA

SUP 94/19 (AD 2 EPWA)

Obowiązuje od / Effective from18 JUL 2019
ODDANIE DO UŻYTKU STANOWISK POSTOJOWYCH 25L, 25, 25R

SUP 95/19 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from18 JUL 2019
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)


MIL AIP AIRAC AMDT 108
Obwiązuje od / Effective from 18 JUL 2019

ZAWARTOSĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
-zmiana zawartości pola 18 FPL;
-zmiana opisu przestrzeni niekontrolowanej (klasa G) w FIR Warszawa;
- zmiana granic RMZ BYDGOSZCZ;
- wprowadzenie informacji o służbie BYDGOSZCZ INFORMACJA (131,005 MHz);
-aktualizacja informacji o elastycznych strukturach oraz elastycznym użytkowaniu przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa;
-usunięcie stref TSA/TRA wydzielonych w formie stref niebezpiecznych (TD);
- zmiana granic stref EP TSA: 12C, 14B, 14C, 16B,16D;
- wprowadzenie nowych stref EP TRA: 79, 95 - 99;
-aktualizacja informacji o stałych strukturach przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa (wprowadzenie MIL SUP75/19 do MIL AIP Polska);
-aktualizacja informacji o strefie identyfikacyjnej obronypowietrznej (ADIZ) (wprowadzenie MIL SUP 76/19 doMIL AIP Polska);
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
-DĘBLIN (EPDE): aktualizacja procedur opartych oTACAN, zmiana procedur opartych o NDB;
- POWIDZ (EPPW): korekta współrzędnych THR,deklarowanych długości RWY oraz wymiarów pasów RWY;-
- TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM): wprowadzenie procedur TACAN RWY 11, TACAN RWY 29;
- zmiany edytorskie.


MIL SUP 77/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from14 AUG 2019
14. MIĘDZYNARODOWE ZAWODY BALONOWE

MIL SUP 79/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from01 AUG 2019
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓWPOWIETRZNYCH WYKONYWANE POZAZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) –SĄPOLNO/BORY TUCHOLSKIE

MIL SUP 81/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from10 AUG 2019
44. MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWEMISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE OTWARTEJ –LESZNO

MIL SUP 82/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from10 AUG 2019
47. MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWEMISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW – RUDNIKI(EPRU)

MIL SUP 83/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from02 AUG 2019
KONKURS LOTÓW RED BULL – GDYNIA


VFR AIP AIRAC AMDT 118
Obwiązuje od / Effective from 18 JUL 2019

ZAWARTOSĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- zmiana zawartości pola 18 FPL;
- zmiana opisu przestrzeni niekontrolowanej (klasa G) w FIR Warszawa;
- aktualizacja informacji o stałych strukturachprzestrzeni powietrznej w FIR Warszawa (wprowadzenie VFR SUP 129/19 do AIP VFR);
- usunięcie stref TSA wydzielonych w formie strefniebezpiecznych (TD);
- zmiana granic stref EP TSA: 12C, 14B, 14C, 16B,16D;
- wprowadzenie nowych stref EP TRA: 79, 95-99;
- aktualizacja informacji o elastycznych strukturach oraz elastycznym użytkowaniu przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa;
- zmiana granic RMZ Bydgoszcz;
- aktualizacja informacji o strefie identyfikacyjnej obrony powietrznej (ADIZ) (wprowadzenie VFR SUP130/19 do AIP VFR);
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- zmiana statusu lądowiska MIROSŁAWICE (EPMR) na lotnisko;
- wycofanie mapy lotniska oraz mapy operacyjnej dolotów z widocznością (1: 50 000) dla lądowiska MIROSŁAWICE (EPMR);
- wprowadzenie do AIP VFR informacji o lotnisku Kąkolewo (EPPG)
- aktualizacja informacji o lotniskach i lądowiskach:
Warszawa - Babice (EPBC) - usunięcie kategorii lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY) - godziny pracy,dane kontaktowe,
Katowice Muchowiec (EPKM) - opłaty lotniskowe,
Strzyżewice k/Leszna (EPLS) - uwagi o tankowaniu,
Dajtki k/Olsztyna (EPOD) - opłaty lotniskowe,
Poznań Bednary (EPPB) - zmiana częstotliwości,
Piotrków Trybunalski (EPPT) - dane kontaktowe;
- aktualizacja mapy lotniska dla lotnisk:
Michałków k/Ostrowa Wlkp (EPOM),
Piotrków Trybunalski (EPPT);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotnisk:
Warszawa - Babice (EPBC),
Michałków k/Ostrowa Wlkp (EPOM),
Piotrków Trybunalski (EPPT),
Chopina w Warszawie (EPWA);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk i lądowisk:
Warszawa - Babice (EPBC),
Depułtycze Królewskie (EPCD),
GÓRASZKA (EPGO),
Jelenia Góra (EPJG),
Jeżów Sudecki (EPJS),
KRAKÓW - CZYŻYNY (EPKC),
Kraków - Balice (EPKK),
Katowice Muchowiec (EPKM),
MIROSŁAWICE (EPMR),
Poznań - Ławice (EPPO),
Rudniki k/Częstochowy (EPRU),
Szczecin Dąbie (EPSD),
Krępa k/Słupska (EPSK),
Turbia k/Stalowej Woli (EPST),
Olsztyn - Mazury (EPSY),
Chopina w Warszawie (EPWA),
Kruszyn k/Włocławka (EPWK),
WATOROWO (EPWT);
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 131/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from14 AUG 2019
14. MIĘDZYNARODOWE ZAWODY BALONOWE

VFR SUP 133/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from01 AUG 2019
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓWPOWIETRZNYCH WYKONYWANE POZAZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) –SĄPOLNO/BORY TUCHOLSKIE

VFR SUP 135/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from10 AUG 2019
44. MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWEMISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE OTWARTEJ –LESZNO

VFR SUP 136/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from10 AUG 2019
47. MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWEMISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW – RUDNIKI(EPRU)

VFR SUP 137/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from29 JUL 2019
FESTIWAL “POLANDROCK” W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

VFR SUP 138/19 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from02 AUG 2019
KONKURS LOTÓW RED BULL – GDYNIA

VFR SUP 139/19 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from02 AUG 2019
POKAZY LOTNICZE – MAZURY AIR SHOW 2019(EPKE)

VFR SUP 140/19 (VFR AD EPWA)
Obowiązuje od / Effective from18 JUL 2019
ODDANIE DO UŻYTKU STANOWISK POSTOJOWYCH 25L, 25, 25R

VFR SUP 141/19 (AD 4 EPWA)

Obowiązuje od / Effective from18 JUL 2019
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE WREJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus