Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 210, MIL AIP AIRAC AMDT 102, VFR AIP AIRAC AMDT 112

AIP - książka

Ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 210, MIL AIP AIRAC AMDT 102, VFR AIP AIRAC AMDT 112.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 210
Obowiązuje od / Effective from  03 JAN 2019

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

 • publikacja wykazu dni wolnych od pracy w 2019 r.;
 • aktualizacja zapisów dotyczących stałej lotniczej sieci telekomunikacyjnej;
 • zmiany edytorskie.

ENR:

 • aktualizacja informacji o przeszkodzie lotniczej Farma Wiatrowa Sieradz II;
 • wprowadzenie informacji o przeszkodach lotniczych: Kramsk Pole, Sławno;
 • wycofanie informacji o przeszkodach lotniczych: Jasna, Lubiechnia Wielka, Taszewo, Różewo;
 • zmiany edytorskie.

AD:

 • zmiana danych rejestrowych lotniska Bydgoszcz - Szwederowo na Bydgoszcz (EPBY);
 • aktualizacja informacji o lotniskach:
  Bydgoszcz (EPBY): możliwość tankowania;
  Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD): możliwość tankowania, urządzenia do odladzania, handling, światła podejścia, oświetlenie dróg kołowania,stanowiska postojowe, mapa lotniska, mapy stanowisk postojowych;
  Poznań- Krzesiny (EPKS): częstotliwość APP Poznań;
  Mińsk Mazowiecki (EPMM): częstotliwość APP;
 • zmiany edytorskie.

SUP 01/19 ( ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
ZAKAZ WYKONYWANIA LOTÓW CYWILNYCH BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

SUP 02/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 48) – WARSZAWA

SUP 03/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 42) - WARSZAWA

SUP 04/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW - KIEJKUTY

SUP 05/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 22 JAN 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE - DOBRODZIEŃ

SUP 06/19 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 11 FEB 2019
TRENING 15. PPLOT

SUP 07/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
LOTY UAV - BVLOS - FIS KRAKÓW - TEREN KWK KRUPIŃSKI - ZALEW GOCZAŁKOWICKI (TERENY JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ)

SUP 08/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH – EA 96

SUP 09/19 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 04 JAN 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH - EA 33

SUP 10/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 04 JAN 2019
LOTY SZKOLENIOWE NA LOTNISKU ŚWIDWIN (EPSN)

SUP 11/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
STRZELANIE Z HAUBICY KRAB - EA 210

SUP 12/19 (AD 2 EPGD)

Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2019
OGRANICZENIA W POLU RUCHU NAZIEMNEGO NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD)

SUP 13/19 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 26 FEB 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – JW 4101

SUP 14/19 (AD 2 EPWA)

Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)


MIL AIP AIRAC AMDT 102
Obowiązuje od / Effective from  03 JAN 2019

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

 • publikacja wykazu dni wolnych od pracy w 2019 r.
 • zmiany edytorskie.

MIL ENR:

 • zmiany edytorskie.

MIL AD:

 • aktualizacja informacji o lotnisku MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM): FREQ APP;
 • zmiany edytorskie.

MIL SUP 01/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
ZAKAZ WYKONYWANIA LOTÓW CYWILNYCH BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

MIL SUP 02/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 22 JAN 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE - DOBRODZIEŃ

MIL SUP 03/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 11 FEB 2019
TRENING 15. PPLOT

MIL SUP 04/19 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW NA POTRZEBY ZABEZPIECZENIA LOTNISKOWEJ NFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ (EA 243, 245 – 256)

MIL SUP 05/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 04 JAN 2019
LOTY SZKOLENIOWE NA LOTNISKU ŚWIDWIN (EPSN)

MIL SUP 06/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
STRZELANIE Z HAUBICY KRAB - EA 210

MIL SUP 07/19 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from
26 FEB 2019 SKOKI SPADOCHRONOWE – JW 4101


VFR AIP AIRAC AMDT 112
Obowiązuje od / Effective from  03 JAN 2019

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

 • publikacja wykazu dni wolnych od pracy w 2019 r.;
 • zmiany edytorskie.

VFR ENR:

 • zmiany edytorskie.

VFR AD:

 • zmiana danych rejestrowych lotniska Bydgoszcz - Szwederowo na Bydgoszcz (EPBY);
 • wycofanie z AIP VFR informacji o lądowisku POZNAŃ- BEDNARY (EPPB);
 • wprowadzenie do AIP VFR informacji o lotnisku POZNAŃ- BEDNARY (EPPB);
 • aktualizacja informacji o lotniskach i lądowiskach:
  Warszawa - Babice (EPBC) - procedury dla śmigłowcow HEMS,
  Bydgoszcz (EPBY): możliwość tankowania,
  Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD): możliwość tankowania,
  Rudniki (EPRU): dane administracyjne, godziny pracy,WATOROWO (EPWT) - zmiana częstotliwości radiostacji “WATOROW RADIO” na 118,730 MHz;
 • aktualizacja mapy lotniska dla lotnisk i lądowisk:
  Warszawa - Babice (EPBC),
  Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD),
  POZNAŃ- BEDNARY (EPPB),
  WATOROWO (EPWT);
 • aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotnisk i lądowiski:
  POZNAŃ- BEDNARY (EPPB),
  WATOROWO (EPWT);
 • aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk i lądowisk:
  Bydgoszcz (EPBY),
  Elbląg (EPEL),
  POZNAŃ- BEDNARY (EPPB),
  PIŁA (EPPI),
  Poznań/Kobylnica (EPPK),
  Poznań- Ławica (EPPO),WATOROWO (EPWT);
 • aktualizacja fragmentu Lotniczej Mapy Polski -ICAO dla lotniska Bydgoszcz (EPBY)
 • zmiany edytorskie.

VFR SUP 01/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
ZAKAZ WYKONYWANIA LOTÓW CYWILNYCH BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

VFR SUP 02/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 48) - WARSZAWA

VFR SUP 03/19 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW – WARSZAWA (EA 42)

VFR SUP 04/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW – KIEJKUTY

VFR SUP 05/19 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 22 JAN 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – DOBRODZIEŃ

VFR SUP 06/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 11 FEB 2019
TRENING 15. PPLOT

VFR SUP 07/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
LOTY UAV - BVLOS - FIS KRAKÓW - TEREN KWK KRUPIŃSKI - ZALEW GOCZAŁKOWICKI (TERENY JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ)

VFR SUP 08/19 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH – EA 96

VFR SUP 09/19 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 04 JAN 2019
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH - EA 33

VFR SUP 10/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW NA POTRZEBY ZABEZPIECZENIA LOTNISKOWEJ INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ (EA 243, 245 – 256)

VFR SUP 11/19 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
STRZELANIE Z HAUBICY KRAB - EA 210

VFR SUP 12/19 (AD 4 EPGD)
Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2019
OGRANICZENIA W POLU RUCHU NAZIEMNEGO NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD)

VFR SUP 13/19 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 26 FEB 2019
SKOKI SPADOCHRONOWE – JW 4101

VFR SUP 14/19 (AD 4 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

VFR SUP 15/19 (VFR AD 4 EPBA)

Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA RWY 04/22 NA LOTNISKU ALEKSANDROWICE K/BIELSKA BIAŁEJ (EPBA)

VFR SUP 16/19 (VFR AD 4 EPJG)

Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA TRAWIASTYCH DRÓG STARTOWYCH 04/22 ORAZ 12/30 NA LOTNISKU JELENIA GÓRA (EPJG)

VFR SUP 17/19 (VFR AD 4 EPLS)

Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA DRÓG STARTOWYCH 06L/24R, 15L/33R ORAZ 15R/33L NA LOTNISKU STRZYŻEWICE K/LESZNA (EPLS)

VFR SUP 18/19 (VFR AD 4 EPNT)
Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA DROGI STARTOWEJ 02/20 NA LOTNISKU NOWY TARG (EPNT)

VFR SUP 19/19 (VFR AD 4 EPOD)
Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
ZMIANA DEKLAROWANYCH DŁUGOŚCI DRÓG STARTOWYCH NA LOTNISKU DAJTKI
K/OLSZTYNA (EPOD)


VFR SUP 20/19 (VFR AD 4 EPSK)
Obowiązuje od / Effective from 03 JAN 2019
CZASOWE ZAMKNIĘCIE RWY 10R/28L NALOTNISKU KRĘPA K/SŁUPSKA (EPSK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus