Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 207, MIL AIP AIRAC AMDT 099, VFR AIP AIRAC AMDT 109

AIP - książka

Ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 207, MIL AIP AIRAC AMDT 099, VFR AIP AIRAC AMDT 109.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 207
Obowiązuje od / Effective from  11 OCT 2018

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

- aktualizacja informacji dotyczących przylotu, tranzytu i odlotu statków powietrznych (zezwolenia TCO (operatorzy państw trzecich) – EASA);
- aktualizacja wykazu wskaźników lokalizacji:
ŁAPINO KARTUSKIE – ART. METAL 2 (EPAH), LUBLIN - LEBELLA (EPLA), LIPOWA (EPLP), PIJANÓW (EPPJ), ZAGŁOBA - SOKPOL KONCENTRATY (EPSZ);
- wprowadzenie do użytkowania operacyjnego pomocy radionawigacyjnejILS/DME POZ;
- zmiana częstotliwości automatycznej służby informacji lotniskowej (ATIS) dla lotnisk: EPGD, EPKK, EPPO, EPWR;
- aktualizacja informacji dotyczących obserwacji i komunikatów meteorologicznych dla lotniska EPRA;
- zmiany edytorskie.

ENR:
- zmiana częstotliwości wykorzystywanych przez Służby Ruchu Lotniczego otnisk: EPGD, EPKK, EPPO, EPWR;
- zmiana częstoliwości OAT;
- usunięcie formatów depesz AUP/UUP/RQA;
- reorganizacja AWY T353;
- wprowadzenie nowych dróg lotniczych: L747, M159, T359;
- wprowadznie nowego punktu nawigacyjnego UNBEK;
- wprowadzenie informacji o przeszkodach lotniczych: Bogatynia, Narty Wodzisław Śląski;
- aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Małogoszcz, Ostrowiec;
-  wycofanie informacji o przeszkodach lotniczych: Lichnowy, Zdzieszowice;
- wprowadzenie strefy C (156C) do rejonu działalności lotniczej SZUBIN;
- zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja odstępstw SC i DAAD dla lotniska EPPO;
- zmiana częstotliwości wykorzystywanych przez Służby Ruchu Lotniczego TWR, APP i system ATIS dla lotnisk: EPGD, EPKK, EPPO, EPWR;
- aktualizacja wykazu przeszkód lotniskowych na lotnisku EPKK;
- aktualizacja informacji o procedurach antyhałasowych dla lotniska EPMO;
- wprowadzenie zaktualizowanej procedury podejścia ILS or LOC RWY 28 na lotnisku EPPO;
- zmiany edytorskie.


SUP 104/18 (AD 2 EPKT)
Obowiązuje od / Effective from 01 DEC 2018
TYMCZASOWE PROCEDURY DLA LOTNISKA KATOWICE-PYRZOWICE (EPKT) PODCZAS SZCZYTU KLIMATYCZNEGO ONZ W KATOWICACH (03-14 GRUDNIA 2018)

SUP 105/18 (AD 2 EPKT)
Obowiązuje od / Effective from 11 OCT 2018
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU KATOWICE-PYRZOWICE (EPKT)

SUP 106/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 21 OCT 2018
OGRANICZENIA LOTÓW – KRAKÓW

SUP 107/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 11 OCT 2018
SZKOLENIE TAKTYCZNE JW 4101 – MORĄG

SUP 108/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 11 OCT 2018
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH – EA 96

SUP 109/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 11 OCT 2018
STRZELANIE Z HAUBICY KRAB - EA 210

SUP 110/18 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 06 NOV 2018
ĆWICZENIE WOJSKOWE PK. ”ANAKONDA 18”

AIC 04/18
Obowiązuje od / Effective from 11 OCT 2018
PLANOWANA WYMIANA URZĄDZEŃ DVOR/DME “OKC” ORAZ DVOR/DME “LAW”


MIL AIP AIRAC AMDT 099
Obowiązuje od / Effective from  11 OCT 2018

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- zmiana częstotliwości wykorzystywanych przez Służby Ruchu Lotniczego lotnisk: EPGD, EPKK, EPPO, EPWR;
- zmiana częstoliwości OAT;
-usunięcie formatów depesz AUP/UUP/RQA;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:
INOWROCŁAW (EPIR) - aktualizacja informacji o punkcie SIERRA;
- zmiany edytorskie.


MIL SUP 84/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 11 OCT 2018
LOTY BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) – RAKOWO-TUCZNO

MIL SUP 85/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 11 OCT 2018
REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW NA POTRZEBY ZABEZPIECZENIA LOTNISKOWEJ INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ (EA 243, 245 – 256)

MIL SUP 86/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 11 OCT 2018
SZKOLENIE TAKTYCZNE JW 4101 – MORĄG

MIL SUP 87/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 11 OCT 2018
STRZELANIE Z HAUBICY KRAB - EA 210

MIL SUP 86/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 06 NOV 2018
ĆWICZENIE WOJSKOWE PK. ”ANAKONDA 18”


VFR AIP AIRAC AMDT 207
Obowiązuje od / Effective from  11 OCT 2018

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- usunięcie formatów depesz AUP, UUP, RQA;
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- wdrożenie separacji międzykanałowej 8,33 kHz - zmiana częstotliwości na lotniskach:
Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD),
Kraków - Balice (EPKK),
Poznań- Ławica (EPPO),
Wrocław - Strachowice (EPWR);
- aktualizacja informacji o lotniskach i lądowiskach:
Inowrocław (EPIN) - zmiana współrzędnych punktu VFR SIERRA,
Szymanów (EPWS) - godziny pracy Zarządzającego, rodzaje paliwa i oleju, hotele;
- wprowadzenie mapy lotniska dla lotnisk i lądowisk:
KRAKÓW - CZYŻYNY (EPKC),
Chrcynno k/Nasielska (EPNC);
- aktualizacja mapy lotniska dla lotnisk i lądowisk:
Pobiednik k/Krakowa (EPKP),
Szymanów (EPWS);
- wprowadznie map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotnisk i lądowisk:
KRAKÓW - CZYŻYNY (EPKC),
Chrcynno k/Nasielska (EPNC);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotnisk:
Kętrzyn (EPKE),
Pobiednik k/Krakowa (EPKP),
Radawiec k/Lublina (EPLR),
Turbia k/Stalowej Woli (EPST),
Szymanów (EPWS)
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk i lądowisk:
Inowrocław (EPIN),
KRAKÓW - CZYŻYNY (EPKC),
Kraków - Balice (EPKK),
Pobiednik k/Krakowa (EPKP),
Gotartowice k/Rybnika (EPRG),
Szymanów (EPWS)
- aktualizacja fragmentu Lotniczej Mapy Polski - ICAO dla lądowiska KRAKÓW – CZYŻYNY (EPKC);
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 149/18 (VFR AD 4 EPKT)
Obowiązuje od / Effective from 01 DEC 2018
TYMCZASOWE PROCEDURY DLA LOTNISKA KATOWICE-PYRZOWICE (EPKT) PODCZAS
SZCZYTU KLIMATYCZNEGO ONZ W KATOWICACH (03-14 GRUDNIA 2018)


VFR SUP 150/18 (VFR AD 4 EPKT)
Obowiązuje od / Effective from 11 OCT 2018
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU KATOWICE - PYRZOWICE (EPKT)

VFR SUP 151/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 11 OCT 2018
LOTY BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) – RAKOWO-TUCZNO

VFR SUP 152/18 (VFR AD 4 EPPB)
Obowiązuje od / Effective from 11 OCT 2018
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA RWY 10R/28L NA LĄDOWISKU POZNAŃ-BEDNARY(EPPB)

VFR SUP 153/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from11 OCT 2018
REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW NA POTRZEBY ZABEZPIECZENIA LOTNISKOWEJ INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ (EA 243, 245 – 256)

VFR SUP 154/18 (VFR AD 4 EPBC)
Obowiązuje od / Effective from 11 OCT 2018
PROCEDURY DLA ŚMIGŁOWCÓW HEMS W BAZIE LPR NA LOTNISKU WARSZAWA - BABICE (EPBC)

VFR SUP 155/18 (VFR AD 4 EPEL)
Obowiązuje od / Effective from 11 OCT 2018
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA TRAWIASTEJ DROGI STARTOWEJ 08/26 ORAZ ZMIANA DEKLAROWANYCH DŁUGO ŚCI DROGI STARTOWEJ 10/28 NA LOTNISKU ELBLĄG (EPEL)

VFR SUP 156/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 21 OCT 2018
OGRANICZENIA LOTÓW – KRAKÓW

VFR SUP 157/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 11 OCT 2018
SZKOLENIE TAKTYCZNE JW 4101 – MORĄG

VFR SUP 158/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 11 OCT 2018
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH – EA 9

VFR SUP 159/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 11 OCT 2018
STRZELANIE Z HAUBICY KRAB - EA 210

VFR SUP 160/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 06 NOV 2018
ĆWICZENIE WOJSKOWE PK. ”ANAKONDA 18

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus