Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 206, MIL AIP AIRAC AMDT 098, VFR AIP AIRAC AMDT 108

AIP - książka

Ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 206, MIL AIP AIRAC AMDT 098, VFR AIP AIRAC AMDT 108.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 206
Obowiązuje od / Effective from  13 SEP 2018

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

- aktualizacja wykazu wskaźników lokalizacji:
Łapino Kartuskie - Art Metal (EPAS), Chocznia (EPMA);
- aktualizacja informacji dot. serii NOTAM – dodanie wersji NOTAM L i H wydawanych dla lotnisk cywilnych;
- zmiana częstotliwości automatycznej służby informacji lotniskowej (ATIS) dla lotnisk: EPKT, EPLL, EPRZ, EPSC;
- aktualizacja informacji dot. obserwacji i komunikatów meteorologicznych dla lotniska EPSY;
- zmiany edytorskie.

ENR:

- aktualizacja zapisów dot. separacji międzykanałowej 8,33 kHz;
- aktualizacja zapisów dot. zarządzania przepływem ruchu lotniczego i pojemnością (ATFCM);
- zmiana częstotliwości wykorzystywanych przez Służby Ruchu Lotniczego TWR lotnisk: EPBY, EPKT, EPLB, EPLL, EPRZ, EPSC, EPSY, EPZG;
- zmiana znaku wywoławczego i częstotliwości KROSNO RADIO 119,550 MHz na KROSNO RADIO 2 119,555 MHz dla TRA 15 i TRA 57;
- aktualizacja adresu internetowego dla sprawdzenia prognozy RAIM;
- wycofanie informacji o przeszkodach lotniczych: Łubień, Słupnica, Wilkowo Nowomiejskie;
- wprowadzenie informacji o przeszkodzie lotniczej Koło;
- usunięcie rejonu działalności lotniczej Głosków (122);
- wprowadzenie rejonu działalności lotniczej Przęsocin (206);
- zmiany edytorskie.

AD:

- aktualizacja wykazu lotnisk/lądowisk oraz lotnisk dla śmigłowców;
- zmiana częstotliwości wykorzystywanych przez Służby Ruchu Lotniczego TWR, AFIS i system ATIS dla lotnisk: EPBY, EPKT, EPLB, EPLL, EPRZ, EPSC, EPSY, EPZG;
- wprowadzenie służby ATIS na lotnisku EPDE;
- korekta punktów VFR dla lotnisk EPKS i EPPO;
- wprowadzenie służby DELIVERY na lotnisku EPMO;
- aktualizacja przeszkód lotniskowych EPKK, EPPO, EPZG;
- aktualizacja informacji o lotnisku EPWA: ograniczenie w kołowaniu na stanowisko nr 11, zakaz tankowania z pasażerami na pokładzie ACFT;
- zmiany edytorskie.


SUP 99/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 27 SEP 2018
KONFERENCJA KOMITETU WOJSKOWEGO NATO – WARSZAWA

SUP 100/18 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 13 SEP 2018
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

SUP 101/18 (AD 2 EPWR)

Obowiązuje od / Effective from 13 SEP 2018
ODDANIE DO UŻYTKOWANIA PŁASZCZYZNY DO ODLADZANIA ORAZ TWY B3 I TWY B4

SUP 102/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 25 SEP 2018
TESTY LOTNE RAKIETY PK. „BURSZTYN” – EA 220

SUP 103/18 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 09 OCT 2018
SKOKI SPADOCHRONOWE – RUDNIKI


MIL AIP AIRAC AMDT 098
Obowiązuje od / Effective from  13 SEP 2018

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
-wdrożenie separacji międzykanałowej 8,33 kHz dla lotnisk: EPBY, EPKT, EPLB, EPLL, EPRZ, EPSC, EPSY, EPZG;
- zmiana znaku wywoławczego i częstotliwości KROSNO RADIO 119,550 MHz na KROSNO RADIO 2 119,555 MHz;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:
DĘBLIN (EPDE) - wprowadzenie służby ATIS;
POZNAŃ/Krzesiny (EPKS) - aktualizacja punktówVFR;
- zmiany edytorskie.


MIL SUP 77/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 28 SEP 2018
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) – REJON SZCZECINA

MIL SUP 78/18 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 27 SEP 2018
KONFERENCJA KOMITETU WOJSKOWEGO NATO – WARSZAWA

MIL SUP 79/18 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 24 SEP 2018
LOTY SZKOLNE W TERENIE GÓRZYSTYM – NOWY TARG, ŁOSOSINA DOLNA, ŻAR

MIL SUP 80/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 25 SEP 2018
ĆWICZENIE WOJSKOWE – JAGODNE

MIL SUP 81/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 25 SEP 2018
TESTY LOTNE RAKIETY PK. „BURSZTYN” – EA 220

MIL SUP 82/18 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 09 OCT 2018
SKOKI SPADOCHRONOWE – RUDNIKI

MIL SUP 83/18 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 10 OCT 2018
ĆWICZENIE WOJSKOWE "POWÓDŹ - 18"


VFR AIP AIRAC AMDT 108
Obowiązuje od / Effective from  13 SEP 2018

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- wdrożenie separacji międzykanałowej 8,33 kHz - zmiana częstotliwości na lotniskach:
Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY),
Katowice - Pyrzowice (EPKT),
Lublin (EPLB),
Łódź- Lublinek (EPLL),
Rzeszów - Jasionka (EPRZ),
Szczecin - Goleniów (EPSC),
Olsztyn - Mazury (EPSY),
Zielona Góra - Babimost (EPZG);
- wprowadzenie do AIP VFR informacji o lotnisku Chrcynno k/Nasielska (EPNC);
- zmiana nazwy lądowiska RAKOWICE/CZYŻYNY na KRAKÓW - CZYŻYNY (EPKC),
- aktualizacja informacji o lotniskach i lądowiskach:
KRAKÓW - CZYŻYNY (EPKC): aktualizacja ARP, zmiana częstotliwości,
Poznań- Ławica (EPPO) - wykaz punktów VFR,procedura wlotu do CTR;
- zmiana znaku wywoławczego i częstotliwości z KROSNO RADIO 119.550 MHz na KROSNO RADIO 2 119.555 na lotnisku Krosno (EPKR);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotnisk:
Gliwice (EPGL),
Krosno (EPKR),
Krępa k/Słupska (EPSK);
wprowadzenie mapy operacyjnej do lotów z widocznością (1: 2;50 000) dla lotniska Chrcynno k/Nasielska (EPNC);
- aktualizacja fragmentu Lotniczej Mapy Polski - ICAO dla lotniska  Chrcynno k/Nasielska (EPNC)
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 131/18 (VFR AD 4 EPLS)
Obowiązuje od / Effective from 13 SEP 2018
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA DRÓG STARTOWYCH 06L/24R, 15L/33R ORAZ 15R/33L NA LOTNISKU STRZYŻEWICE K/LESZNA (EPLS)

VFR SUP 132/18 (VFR AD 4 EPBK)

Obowiązuje od / Effective from 13 SEP 2018
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU BIAŁYSTOK KRYWLANY (EPBK)

VFR SUP 133/18 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 13 SEP 2018
WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW –BEDNARY(EPPB)

VFR SUP 134/18 (VFR AD 4 EPJG)
Obowiązuje od / Effective from 13 SEP 2018
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA TRAWIASTYCH DRÓG STARTOWYCH 04/22 ORAZ 12/30 NA LOTNISKU JELENIA GÓRA (EPJG)

VFR SUP 135/18 (VFR AD 4 EPNT)
Obowiązuje od / Effective from 13 SEP 2018
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA DROGI STARTOWEJ 02/20 NA LOTNISKU NOWY TARG
(EPNT)


VFR SUP 136/18 (VFR AD 4 EPOD)
Obowiązuje od / Effective from 13 SEP 2018
ZMIANA DEKLAROWANYCH DŁUGOŚCI DRÓG STARTOWYCH NA LOTNISKU DAJTKI K/OLSZTYNA (EPOD)

VFR SUP 137/18 (VFR AD 4 EPSD)
Obowiązuje od / Effective from 13 SEP 2018
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA RWY 09L/27R ORAZ RWY 06/24 NA LOTNISKU SZCZECIN DĄBIE(EPSD)

VFR SUP 138/18 (VFR AD 4 EPSK)

Obowiązuje od / Effective from 13 SEP 2018
CZASOWE ZAMKNIĘCIE RWY 10R/28L NA LOTNISKU KRĘPA K/SŁUPSKA (EPSK)

VFR SUP 139/18 (VFR AD 4 EPNL)
Obowiązuje od / Effective from 13 SEP 2018
WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA CZĘŚCI RWY 04/22 NA LOTNISKU ŁOSOSINA DOLNA K/NOWEGO SĄCZA (EPNL)

VFR SUP 140/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 28 SEP 2018
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) – REJON SZCZECINA

VFR SUP 141/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 27 SEP 2018
KONFERENCJA KOMITETU WOJSKOWEGO NATO – WARSZAWA

VFR SUP 142/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 24 SEP 2018
LOTY SZKOLNE W TERENIE GÓRZYSTYM – NOWY TARG, ŁOSOSINA DOLNA, ŻAR

VFR SUP 143/18 (AD 4 EPWA)
Obowiązuje od / Effective from 13 SEP 2018
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

VFR SUP 144/18 (VFR AD 4 EPWR)
Obowiązuje od / Effective from 13 SEP 2018
ODDANIE DO UŻYTKOWANIA PŁASZCZYZNY DO ODLADZANIA ORAZ TWY B3 I TWY B4

VFR SUP 145/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 25 SEP 2018
ĆWICZENIE WOJSKOWE – JAGODNE

VFR SUP 146/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 09 OCT 2018
SKOKI SPADOCHRONOWE – RUDNIKI

VFR SUP 147/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 10 OCT 2018
ĆWICZENIE WOJSKOWE "POWÓDŹ - 18"

VFR SUP 148/18 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 21 SEP 2018
75. SAMOCHODOWY RAJD POLSKI -ZABEZPIECZENIE LOTÓW ŚMIGŁOWCÓW NA NISKICH WYSOKOŚCIACH (MRĄGOWO, MIKOŁAJKI, GIŻYCKO, GOŁDAP, OLECKO)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus