Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 188, MIL AIP AIRAC AMDT 080, VFR AIP AIRAC AMDT 090

AIP - książka

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 188, MIL AIP AIRAC AMDT 080, VFR AIP AIRAC AMDT 090.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

AIP AIRAC AMDT 188
Obowiązuje od / Effective from  27 APR 2017

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

- aktualizacja wykazu wskaźników lokalizacji;
- wprowadzenie nowych serii NOTAM: F i K;
- zmiana adresów AFS dla APP i ACC WARSZAWA;
- aktualizacja informacji o służbie meteorologicznej zapewnianej w TMA i CTR/ATZ EPSY;
- aktualizacja informacji dotyczących służb SAR;
- aktualizacja informacji o opłatach za korzystanie z lotnisk Radom - Sadków (EPRA), Rzeszów - Jasionka (EPRZ);
- zmiany edytorskie.

ENR:
- zmiana sektorów GAT i OAT ACC;
- zmiana granic sektora C TMA Poznań North;
- zmiana granic stref TRA 100-130;
- zmiana granic stref TSA: 02A, 02B, 02C, 02D, 02E, 02H, 04, 05;
- wprowadzenie stref TRA 23B, 23E, 40A, 40B, 65A, 65B, 65C, 65D, 133, 134, 135, 137A, 137B, 138, 150, 151, 153;
- wprowadzenie stref TSA 02I, 02J, 47;
- zmiana dostępności stref TSA 02F, 02G;
- usunięcie stref TRA 04 L, N, TRA 56, TSA 68;
- zmiana granic MATZ EPMB segmentów A, B, C oraz MATZ EPDE segment A;
- zmiana granic TMA: EPLB, EPRZ, EPSY, EPWA;
- reorganizacja AWY: L617, L621, L856, L980, L999, M70, M860, M977, M984, N191, N195, Q258, T267, T269, T709, T710, T714, T738, Z159;
- wprowadzenie nowych AWY: T375, T425;
- zmiana granic CTA01 i CTA02;
- wprowadzenie nowych znaczących punktów nawigacyjnych: ARGIX, LIBGA, OGVET, GIMAP, LUGUG, IXOGA, DOGIG, OLKOL, ELSUM, RETSU, INGES, GAVDU, IRGAM, ROXUG, OSNON;
- usunięcie znaczących punktów nawigacyjnych: GOVUK, LUKOX, SOVUR, ROTIT, TIDMU, NOTMO, RORBO, DOGUT, XOSMO, GAPLO, SUGEX, PELAR;
- wprowadzenie informacji o przeszkodach lotniczych: Biała Góra, Bogatynia, Kazimierowo, Łącko, Małogoszcz, Orle, Pęckowo;
- aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Boleszkowice, Kuniów, Margonin, Wylazłowo;
- usunięcie informacji o przeszkodach lotniczych: Duszniki, Karolin, Kików, Krześnica, Nieżyn, Rzędowice, Włodary, Wróblew;
- aktualizacja wykazu rejonów działalności lotniczej;
-  zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja informacji o statusie certyfikacji lotniska Olsztyn -Mazury (EPSY);
- zmiana granic CTR: EPKK, EPKT, EPLB aktualizacja informacji o lotniskach:
Dęblin (EPDE) – godziny pracy służb;
Mińsk Mazowiecki (EPMM) – współrzędne posadowienia TACAN;
Katowice - Pyrzowice (EPKT) – tankowanie, służby i urządzenia handlingowe, ograniczenia w krążeniu z widocznością;
Lublin (EPLB) – procedury dla lotów IFR;
Warszawa/Modlin (EPMO) – dane kontaktowe AFIS, oznakowanie i dostępność TWY;
Powidz (EPPW) – undulacja geoidy, poziom progu RWY;
Chopina w Warszawie (EPWA) – zmiana współrzędnych punktu VFR ECHO;
Wrocław - Strachowice (EPWR) – LVP;
Zielona Góra - Babimost (EPZG) – parametry APN i TWY;
- wprowadzenie nowych i modyfikacja istniejących instrumentalnych procedur podejścia do lądowania oraz SID i STAR na lotnisku Lublin
(EPLB):
ILS CAT II or LOC z RWY 25 (CAT A/B/C/D),
ILS CAT II or LOC y RWY 25 (CAT A/B/C/D),
VOR z RWY 25 (CAT A/B/C/D),
VOR y RWY 25 (CAT A/B/C/D),
VOR z RWY 07 (CAT A/B/C/D),
VOR y RWY 07 (CAT A/B/C/D),
STAR RWY 07/25 (CAT A/B/C/D),
RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D),
RNAV (GNSS) RWY 07 (CAT A/B/C/D),
RNP 1 (GNSS) STAR RWY 25 (CAT A/B/C/D),
RNP 1 (GNSS) STAR RWY 07 (CAT A/B/C/D),
RNP 1 (GNSS) SlD RWY 25 (CAT A/B/C/D),
RNP 1 (GNSS) SlD RWY 07 (CAT A/B/C/D);
- zmiana restrykcji wysokościowych w instrumentalnych procedurach podejścia do lądowania na lotnisku Rzeszów - Jasionka (EPRZ):
ILS y or LOC y RWY 27 (CAT A/B/C/D),
VOR Y RWY 09 (CAT A/B/C/D);
- wprowadzenie nowych i modyfikacaja istniejących instrumentalnych procedur podejścia do lądowania oraz STAR na lotnisku Olsztyn - Mazury (EPSY):
ILS or LOC RWY 01 (CAT A/B/C/D),
VOR RWY 01 (CAT A/B/C/D),
VOR z RWY 19 (CAT A/B/C/D),
VOR y RWV 19 (CAT A/B/C/D),
RNAV (GNSS) RWY 01 (CAT A/B/C/D),
RNAV (GNSS) RWY 19 (CAT A/B/C/D),
STAR (RNP 1) RWY 19 (CAT A/B/C/D);
- usunięcie mapy podejścia z widocznością - ICAO dla lotniska Olsztyn - Mazury (EPSY);
- zmiany edytorskie.


SUP 34/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 27 APR 2017
NIEMIECKIE ZAWODY SZYBOWCOWE – 2017

SUP 35/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 23 MAY 2017
ĆWICZENIE WOJSKOWE – USTKA (EP D53)

SUP 36/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 08 MAY 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE - LIDZBARK WARMIŃSKI

SUP 37/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 27 APR 2017
SZKOLENIE SPADOCHRONOWE – SKOKI Z DUŻEJ WYSOKOŚCI W REJONIE RYBNIKA (EPRG)

SUP 38/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 15 MAY 2017
ĆWICZENIE "EAGLE TALON / RAMSTEIN GUARD - 17"

SUP 39/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 08 MAY 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE - POWIDZ (EPPW)

SUP 40/17 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 17 MAY 2017
ĆWICZENIE OPL MARYNARKI WOJENNEJ Z WYKORZYSTANIEM WOJSKOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH /SU-22/

SUP 41/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 27 APR 2017
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 42) – WARSZAWA

SUP 42/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 15 MAY 2017
SZKOLENIE PODODDZIAŁÓW 3. BRYGADY RAKIETOWEJ OBRONY POWIETRZNEJ Z WYKORZYSTANIEM LOTNICTWA SZ RP

SUP 43/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 12 MAY 2017
MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE KLUB – GRUDZIĄDZ (EPGI)

SUP 44/17 (ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 02 MAY 2017
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW EA 29 – LOT AKROBACYJNY NAD WISŁĄ W REJONIE M. ST. WARSZAWA

SUP 45/17 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 28 APR 2017
STRZELANIE Z HAUBICY KRAB - EA 210


AIP AIRAC AMDT 080
Obowiązuje od / Effective from  27 APR 2017

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:


MIL GEN:

- aktualizacja informacji dotyczących służb ASAR;
- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- zmiana granic sektora C TMA POZNAŃNORTH;
- zmiana granic TMA: EPLB, EPRZ, EPSY, EPWA;
- zmiana granic CTA 01 i CTA 02;
- zmiana sektorów GAT i OAT ACC;
- zmiana granic stref TRA 100 - 130;
- zmiana granic stref TSA: 02A, 02B, 02C, 02D, 02E, 02H, 04, 05;
- wprowadzenie stref TRA 40A, 40B, 65A, 65B, 65C, 65D, 133, 134, 135, 137A, 137B, 138, 150, 151, 153, 23B, 23E;
- wprowadzenie stref TSA 03, 02I, 02J, 47;
- zmiana dostępności stref TSA 02F, 02G;
- usunięcie stref TRA 04L, N, TRA 56, TSA 68;
- zmiana granic ATZ: EPKE, EPKP, EPLR;
- zmiana granic MATZ: EPMB A, B, C, EPDE A;
- wprowadzenie nowych segmentów tras MRT;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:
DĘBLIN (EPDE): aktualizacja godzin pracy służb ATS;
ŁĘCZYCA (EPLY): aktualizacja wykazu przeszkód lotniskowych;
MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM): zmiana współrzędnych urządzenia TACAN;
POWIDZ (EPPW): zmiana undulacji geoidy, poziomu progów;
- zmiana wartości minimalnych warunków meteorologicznych dla wszystkich lotnisk wojskowych;
- zmiany edytorskie.


MIL SUP 31/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 27 APR 2017
A)    SZKOLENIE SURVIVAL EVASION RESISTANCE AND ESCAPE - B „SERE -B” SURVIVAL EVASION RESISTANCE AND ESCAPE -
B)    SZKOLENIE SURVIVAL EVASION RESISTANCE AND ESCAPE - C „SERE -C”


MIL SUP 32/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 23 MAY 2017
ĆWICZENIE WOJSKOWE – USTKA (EP D53)

MIL SUP 33/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 08 MAY 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE - LIDZBARK WARMIŃSKI

MIL SUP 34/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 18 MAY 2017
LOTY NA POTRZEBY 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW

MIL SUP 35/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 08 MAY 2017
L O T Y S Z K O L N O - T R E N I N G O W E 1. DYWIZJONU LOTNICZEGO (1. DLOT) DZIEŃ/NOC - OKOLICE M. NOWY TARG (FIS KRAKÓW)

MIL SUP 36/17 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 08 MAY 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE - POWIDZ (EPPW)

MIL SUP 37/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 17 MAY 2017
ĆWICZENIE OPL MARYNARKI WOJENNEJ Z WYKORZYSTANIEM WOJSKOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH /SU-22/

MIL SUP 38/17 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 15 MAY 2017
SZKOLENIE PODODDZIAŁÓW 3. BRYGADY RAKIETOWEJ OBRONY POWIETRZNEJ Z WYKORZYSTANIEM LOTNICTWA SZ RP

MIL SUP 39/17 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 19 MAY 2017
PIKNIK LOTNICZY Z OKAZJI ŚWIĘTA 56. BAZY LOTNICZEJ – INOWROCŁAW

MIL SUP 40/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 12 MAY 2017
MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE KLUB – GRUDZIĄDZ (EPGI)

MIL SUP 41/17 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 15 MAY 2017
ĆWICZENIE OPL – GAMBIT 17

MIL SUP 42/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 28 APR 2017
STRZELANIE Z HAUBICY KRAB - EA 210

MIL SUP 43/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 15 MAY 2017
ĆWICZENIE "EAGLE TALON / RAMSTEIN GUARD - 17"

MIL SUP 44/17 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 27 APR 2017
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 42) -  WARSZAWA


VFR AIP AIRAC AMDT 090
Obowiązuje od / Effective from  27 APR 2017

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- zmiana granic ATZ: EPKE, EPKP, EPLR;
- zmiana granic MATZ: EPMB A, B, C, EPDE A;
- wprowadzenie nowych segmentów tras MRT;
- zmiana granic stref TRA 100 - 130;
- zmiana granic stref TSA: 02A, 02B, 02C, 02D, 02E, 02H, 04, 05;
- wprowadzenie stref TRA 40A, 40B, 65A, 65B, 65C,65D, 133, 134, 135, 137A, 137B, 138, 150, 151, 153, 23B, 23E;
- wprowadzenie stref TSA 03, 02I, 02J, 47;
- zmiana dostępności stref TSA 02F, 02G;
- usunięcie stref TRA 04L, N, TRA 56, TSA 68;
- zmiana granic CTA 01 i CTA 02;
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- aktualizacja informacji o następujących lotniskach:
Kraków - Balice (EPKK): zmiana granic poziomych CTR KRAKÓW/Balice;
Katowice - Pyrzowice (EPKT): zmiana granic poziomych CTR KATOWICE/Pyrzowice;
Lublin (EPLB): zmiana granic poziomych i pionowych CTR LUBLIN;
WARSZAWA/Modlin (EPMO): aktualizacja danych kontaktowych AFIS/informacji o oznakowaniu
i dostępności TWY/informacji MET;
Chopina w Warszawie (EPWA): aktualizacja informacji dotyczących lotów VFR;
Przelep k/Zielonej Góry (EPZP): aktualizacja danych teleadresowych oraz godzin pracy zarządzającego
- aktualizacja mapy lotnisk/lądowisk/lotnisk dla śmigłowców;
- aktualizacja mapy lotniska dla Przelep k/Zielonej Góry (EPZP) AD;
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (VFR AD 4 4-0) dla lotnisk:
Kętrzyn (EPKE),
Pobiednik k/Krakowa (EPKP),
Chopina w Warszawie (EPWA);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (VFR AD 4 5-0) dla lotnisk:
Warszawa - Babice (EPBC),
Elbląg (EPEL),
Kętrzyn (EPKE),
Bagicz k/Kołobrzegu (EPKG),
Kraków - Balice (EPKK),
Pobiednik k/Krakowa (EPKP),
Katowice - Pyrzowice (EPKT),
Radawiec k/Lublina (EPLR),
POZNAŃ/Kobylnica (EPPK),
Poznań-Ławica (EPPO),
Rzeszów (EPRJ),
Rzeszów - Jasionka (EPRZ),
Świdnik k/Lublina (EPSW),
Olsztyn - Mazury (EPSY),
Chopina w Warszawie (EPWA),
oraz dla lądowisk:
GÓRASZKA (EPGO),
POZNAŃ- BEDNARY (EPPB),
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 37/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 27 APR 2017
NIEMIECKIE ZAWODY SZYBOWCOWE – 2017

VFR SUP 38/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 27 APR 2017
A)    SZKOLENIE SURVIVAL EVASION RESISTANCE AND ESCAPE - B „SERE -B”
B)    SZKOLENIE SURVIVAL EVASION RESISTANCE AND ESCAPE - C „SERE -C”


VFR SUP 39/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 08 MAY 2017
SKOKI SPADOCHRONOWE - LIDZBARK WARMIŃSKI

VFR SUP 40/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 27 APR 2017
SZKOLENIE SPADOCHRONOWE – SKOKI Z DUŻEJ WYSOKOŚCI W REJONIE RYBNIKA (EPRG)

VFR SUP 41/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 18 MAY 2017
LOTY NA POTRZEBY 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW

VFR SUP 42/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 08 MAY 2017
L O T Y S Z K O L N O - T R E N I N G O W E 1. DYWIZJONU LOTNICZEGO (1. DLOT) DZIEŃ /NOC - OKOLICE M. NOWY TARG (FIS KRAKÓW)

VFR SUP 43/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 17 MAY 2017
ĆWICZENIE OPL MARYNARKI WOJENNEJ Z WYKORZYSTANIEM WOJSKOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH /SU-22/

VFR SUP 44/17 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 27 APR 2017
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 42) – WARSZAWA

VFR SUP 45/17 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 15 MAY 2017
SZKOLENIE PODODDZIAŁÓW 3. BRYGADY RAKIETOWEJ OBRONY POWIETRZNEJ Z WYKORZYSTANIEM LOTNICTWA SZ RP

VFR SUP 46/17 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 19 MAY 2017
PIKNIK LOTNICZY Z OKAZJI ŚWIĘTA 56. BAZY LOTNICZEJ – INOWROCŁAW

VFR SUP 47/17 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 02 MAY 2017
REJON OGRANICZEŃ LOTÓW EA 29 - LOT AKROBACYJNY NAD WISŁĄ W REJONIE M. ST. WARSZAWA

VFR SUP 48/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 12 MAY 2017
MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE KLUB – GRUDZIĄDZ (EPGI)

VFR SUP 49/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 15 MAY 2017
ĆWICZENIE OPL – GAMBIT 17

VFR SUP 50/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 28 APR 2017
STRZELANIE Z HAUBICY KRAB - EA 210

VFR SUP 51/17 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 15 MAY 2017
ĆWICZENIE "EAGLE TALON / RAMSTEIN GUARD - 17"

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus