Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 180, MIL AIP AIRAC AMDT 072, VFR AIP AIRAC AMDT 082

AIP - książka

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 180, MIL AIP AIRAC AMDT 072, VFR AIP AIRAC AMDT 082.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

AIP AIRAC AMDT 180
Obowiązuje od / Effective from  15 SEP 2016

ZAWARTOŚĆ ZMIANY

GEN:

- aktualizacja wykazu pomocy radionawigacyjnych;
- zmiany edytorskie.

ENR:
- aktualizacja zapisów dotyczących aktywacji elementów przestrzeni publikowanych w AUP;
- zmiana przebiegu drogi N133;
- zmiana przebiegu dróg lotniczych M985 oraz T710;
- aktualizacja kierunków holdingów obszarowych;
- wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Gdańsk, Moszczenica, Nieświatów, Potok, Rawicz;
- aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Kwiatkówka, Dąbrowice;
- wycofanie informacji o przeszkodach lotniczych: Grapice, Karża, Sulechów, Wrześc
- Zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja informacji o statusie certyfikacji Radom – Sadków (EPRA);
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY) - procedury kołowania,
Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) - służby handlingowe, aktualizacja parametrów PAPI, przeszkody lotniskowe,
Katowice - Pyrzowice (EPKT) - wprowadzenie CAT II dla ILS wraz z procedurami podejścia do lądowania oraz LVP, OFZ, “intersection take off”,
Lublin (EPLB) - wprowadzenie CAT II dla ILS wraz z procedurami podejścia do lą dowania oraz LVP na lotnisku,
MALBORK (EPMB) - kategoria przeciwpożarowa;
MIROSŁAWIEC (EPMI) - godziny pracy służb lotniskowych, służby i urządzenia handlingowe, informacje meteorologiczne, deklarowane długości dla procedur “intersection take-off”, znaki wywoławcze ATS, procedury LVP, procedury VFR/IFR;
Szczecin - Goleniów (EPSC) - przeszkody lotniskowe,
Olsztyn - Mazury (EPSY) - informacje meteorologiczne, kategoria przeciwpożarowa, aktualizacja procedury SID/STAR RNP1;
Chopina w Warszawie (EPWA) - aktualizacja procedur LVP, wprowadzenie CAT IIIA dla ILS;
- aktualizacja mapy lotniska oraz mapy przeszkód lotniskowych -ICAO dla lotniska Radom - Sadków (EPRA);
- aktualizacja mapy tras dolotowych i odlotowych VFR dla lotniska Łódź- Lublinek (EPLL);
- aktualizacja mapy podejścia z widocznością dla lotniska Gdańsk im.Lecha Wałęsy (EPGD);
- zmiany edytorskie.


SUP 82/16 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 15 SEP 2016
LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16

SUP 83/16 (ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 15 SEP 2016
ĆWICZENIA TAKTYCZNE STICK HORION 2016 I FALKON - 16C W OKOLICACH KROSNA, PRZEMYŚLA, SANOKA

SUP 84/16 (AD 2 EPRA)
Obowiązuje od / Effective from 15 SEP 2016
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU RADOM – SADKÓW (EPRA)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

Obowiązuje od / Effective from 15 SEP 2016
WPROWADZENIE ILS CAT II WRAZ Z PROCEDURAMI PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA ORAZ STANDARDOWYMI DOLOTAMI INSTRUMENTALNYMI (STAR) NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD)


VFR AIP AIRAC AMDT 082
Obowiązuje od / Effective from  15 SEP 2016

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- aktualizacja taryfy opłat dla lotniska Mielec (EPML),
- zmiany edytorskie.

VFR ENR:

- aktualizacja zapisów dotyczących aktywacji elementów przestrzeni publikowanych w AUP;
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) – dane teleadresowe,
Kaniów (EPKW) – dane teleadresowe,
Mielec (EPML) – godziny pracy AFIS, urządzenia naprawcze, dane teleadresowe,
Olsztyn - Mazury (EPSY) – godziny pracy MET, kategoria przeciwpożarowa,
Zamość (EPZA) – ARP, adres, godziny pracy zarządzającego, punkty i trasy VFR;
- aktualizacja map lotniska dla lotnisk:
Kaniów (EPKW),
Radom - Sadków (EPRA),
Zamość(EPZA);
- aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotniska Zamość (EPZA);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk:
Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD),
Łódź- Lublinek (EPLL),
Piotrków Trybunalski (EPPT),
Krępa k/Słupska (EPSK),
Zamość(EPZA);
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 128/16 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 15 SEP 2016
REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW NA POTRZEBY ZABEZPIECZENIA LOTNISKOWEJ INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ

VFR SUP 129/16 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 19 SEP 2016
SZKOLENIE SURVIVAL EVASION RESISTANCE AND ESCAPE „SERE” PERSONELU LATAJĄCEGO SZ RP (SERE)

VFR SUP 130/16 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 15 SEP 2016
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) - RACIBÓRZ (FIS KRAKÓW)

VFR SUP 131/16 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 15 SEP 2016
ĆWICZENIA TAKTYCZNE STICK HORION 2016 I FALKON - 16C W OKOLICACH KROSNA, PRZEMYŚLA, SANOKA

VFR SUP 132/16 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 16 SEP 2016
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) - FIS KRAKÓW - NOWY SĄCZ

VFR SUP 133/16 (VFR AD 4 EPRA)
Obowiązuje od / Effective from 15 SEP 2016
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU RADOM - SADKÓW (EPRA)

VFR SUP 134/16 (VFR ENR)

Obowiązuje od / Effective from 15 SEP 2016
LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16

VFR SUP 135/16 (VFR ENR)
Obowiązuje od / Effective from 24 SEP 2016
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) – FIS KRAKÓW - ATZ EPGL – KOTLARNIA


MIL AIP AIRAC AMDT 072
Obowiązuje od / Effective from  15 SEP 2016

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- aktualizacja zapisów dotyczących aktywacji elementów przestrzeni publikowanych w AUP;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:
MALBORK (EPMB) - kategoria przeciwpożarowa;
MIROSŁAWIEC (EPMI) - godziny pracy służb lotniskowych, służby i urządzenia handlingowe, informacje meteorologiczne, deklarowane długości dla procedur “intersection take-off”, znaki
wywoławcze ATS, procedury LVP, procedury VFR/IFR;
- aktualizacja mapy lotniska - ICAO dla lotniska Radom - Sadków (EPRA);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością dla lotnisk:
CEWICE (EPCE);
DARŁOWO (EPDA);
GDYNIA - OKSYWIE (EPOK);
POWIDZ (EPPW);
PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR);
- zmiany edytorskie.


MIL SUP 76/16 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 15 SEP 2016
REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW NA POTRZEBY ZABEZPIECZENIA LOTNISKOWEJ INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ

MIL SUP 77/16 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 19 SEP 2016
SZKOLENIE SURVIVAL EVASION RESISTANCE AND ESCAPE „SERE” PERSONELU LATAJĄCEGO SZ RP (SERE)

MIL SUP 78/16 (MIL ENR 5)

Obowiązuje od / Effective from 15 SEP 2016
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) - RACIBÓRZ (FIS KRAKÓW)

MIL SUP 79/16 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 15 SEP 2016
ĆWICZENIA TAKTYCZNE STICK HORION 2016 I FALKON - 16C W OKOLICACH KROSNA, PRZEMYŚLA, SANOKA

MIL SUP 80/16 (AD 4 EPRA)

Obowiązuje od / Effective from 15 SEP 2016
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU RADOM - SADKÓW (EPRA)

MIL SUP 81/16 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 15 SEP 2016
LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16

MIL SUP 82/16 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od / Effective from 24 SEP 2016
LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) – FIS KRAKÓW - ATZ EPGL – KOTLARNIA

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus