Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 146, AIP VFR AIRAC AMDT 049, MIL AIP AIRAC AMDT 038

AIP - książka

30 grudnia 2013 ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 146, VFR AIRAC AMDT 049, MIL AIP AIRAC AMDT 038.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 146
Obowiązuje od: 06 FEB 2014

GEN:
- aktualizacja wykazu wskaźników lokalizacji;
- zmiany edytorskie.

ENR:
- zmiana formatu opisu dróg lotniczych ATS;
- aktualizacja informacji o przetwarzaniu planów lotu oraz warunkowych drogach lotniczych (CDR);
- zmiana granic strefy TRA 61;
- aktualizacja informacji o deklarowanych zasięgach trasowych pomocy radionawigacyjnych;
- wycofanie punktów meldowania DODER, OLGER;
- wprowadzenie punktu meldowania OLDIM;
- aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Gdańsk/Chwaszczyno, Obliwice, Piła/Rusinowo, Piotrków Kujawski, Sandomierz, Warszawa, Wieszczyczyn;
- wycofanie informacji o przeszkodach lotniczych: Radom, Strzeszkowice;
- wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Chojny, Janowo, Kisielice, Porzecze, Sumin, Żelechin;
- wprowadzenie nowego rejonu działalności lotniczej STARY BOBEK;
- aktualizacja mapy minimalnych wysokości bezwzględnych dozorowania ATC - TMA GDAŃSK;
- zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja informacji o deklarowanych zasięgach lotniskowych pomocy radionawigacyjnych na lotniskach kontrolowanych;
- zmiana klasy przestrzeni CTR z C na D na lotniskach: BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY), ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL), WARSZAWA/Modlin (EPMO);
- zmiana granic poziomych CTR lotniska GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD);
- wycofanie instrumentalnych procedur podejścia do lądowania w oparciu o NDB GDN na lotnisku GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD);
- zmiana nazwy procedury ILS or LOC RWY 29 (CAT A/B/C/D) na lotnisku GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD);
- aktualizacja wykazu przeszkód lotniskowych na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT);
- wprowadzenie procedury odlotów w warunkach ograniczonej widzialności na lotnisku POZNAŃ/Ławica (EPPO);
- aktualizacja informacji o fizycznych charakterystykach RWY na lotnisku SZCZECIN/Goleniów (EPSC);
- publikacja nowej procedury NPA GNSS dla lotniska SZCZECIN/Goleniów (EPSC):
RNAV (GNSS) RWY 31 (CAT A/B/C/D);
RNAV (GNSS) RWY 31 (CAT A/B/C/D);
- aktualizacja procedur STAR oraz instrumentalnej procedury podejścia do lądowania dla lotniska WARSZAWA/Modlin (EPMO):
RNAV 1 STAR RWY 08 ROMEO,
RNAV 1 STAR RWY 08 TANGO,
ILS CAT II or LOC RWY 08 (CAT A/B/C/D);
- publikacja nowych procedur STAR, SID oraz instrumentalnych procedur podejścia do lądowania dla lotniska WARSZAWA/Modlin (EPMO):
RNAV 1 STAR RWY 08 SIERRA,
RNAV 1 STAR RWY 08 WHISKEY,
RNAV 1 SID RWY 08 BRAVO,
RNAV 1 SID RWY 08 ECHO,
RNAV (GNSS) RWY 08 (CAT A/B/C/D),
RNAV (GNSS) RWY 26 (CAT A/B/C/D);
- zmiany w procedurach STAR na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA):
RWY 11 BIMPA 5N,
RWY 11 SORIX 5N;
- aktualizacja wykazu przeszkód lotniskowych na lotnisku WROCŁAW/Strachowice (EPWR);
- aktualizacja informacji o lotniskach:
GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD),
KATOWICE/Pyrzowice (EPKT),
KRAKÓW/Balice (EPKK),
ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL),
POZNAŃ/Ławica (EPPO),
SZCZECIN/Goleniów (EPSC),
WROCŁAW/Strachowice (EPWR)
ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG);
- zmiany edytorskie.

SUP 02/14 (ENR 5)
Obowiązuje od: 06 FEB 2014
Obowiązuje do: 05 MAY 2014

LOTY BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO

1. TERMINY
2014-02-06 do 2014-05-05
2. CZAS (UTC)
Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP).
3. REJON LOTÓW
EA 02
Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84):
1. 53º25’11”N 015º27’09”E
2. 53º24’58,8”N 015º35’53,2”E
3. 53º19’58,8”N 015º34’53,2”E
4. 53º16’58,8”N 015º37’23,2”E
5. 53º19’12”N 015º43’41”E
6. 53º16’00”N 015º47’30”E
7. 53º06’00”N 015º20’00”E
8. 53º19’54”N 015º12’10”E
1. 53º25’11”N 015º27’09”E

Granice pionowe: Vertical limits:
Dolna granica: GND Lower limit: GND
Górna granica: 3500 ft AMSL


AIP VFR AIRAC AMDT 049
Obowiązuje od: 06 FEB 2014

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY:
VFR GEN:
- aktualizacja wykazu dostępnych map lotniczych,
- wprowadzenie wskaźników lokalizacji dla lotniska JEŻÓW SUDECKI k/Jeleniej Góry (EPJS) i lądowiska DEPUŁTYCZE KRÓLEWSKIE k/Chełma (EPCD),
- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- zmiana granic poziomych i pionowych MATZ POWIDZ (EPPW),
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- wprowadzenie do AIP VFR lotniska RADOM (EPRA),
- aktualizacja informacji o lotnisku WARSZAWA- BABICE (EPBC),
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1:250 000) dla lotnisk: ELBLĄG (EPEL),
WARSZAWA-BABICE (EPBC), JELENIA GÓRA (EPJG), POZNAŃ-BEDNARY (EPPB), POZNAŃ/Kobylnica (EPPK), WATOROWO (EPWT), PRZYLEP k/Zielonej Góry (EPZP).
- usunięcie mapy operacyjnej do lotów z widocznością (1:250 000) dla lotniska PIASTÓW k/RADOMIA (EPRP).
- zmiany edytorskie.

VFR SUP 02/14 (AD 4 EPRG)
Obowiązuje od: 06 FEB 2014
Obowiązuje do: 31 DEC 2014 EST

WYŁĄCZENIE Z UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POLA WZLOTÓW NA LOTNISKU GOTARTOWICE K/RYBNIKA (EPRG)

Ze względu na zły stan techniczny część pola wzlotów obejmująca RWY 12/30 oraz teren po południowej stronie lotniska zostaje czasowo wyłączona z użytkowania.


MIL AIP AIRAC AMDT 038
Obowiązuje od:06 FEB 2014

MIL GEN:
- aktualizacja wykazu dostępnych map lotniczych,
- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- aktualizacja informacji dotyczących warunkowych dróg lotniczych (CDR),
- zmiana sektoryzacji rejonów ACC OAT,
- zmiana granic MATZ POWIDZ oraz TRA 61,
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja informacji o lotnisku DĘBLIN (EPDE),
- wprowadzenie opisu części cywilnej lotniska RADOM (EPRA),
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością dla lotnisk:
CEWICE (EPCE),
DARŁOWO (EPDA),
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY
AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE
MIL AIP AIRAC AMDT 038
Obowiązuje od / Effective from
06 FEB 2014
INOWROCŁAW (EPIR),
ŁASK (EPLK),
ŁĘCZYCA (EPLY),
MALBORK (EPMB),
OKSYWIE (EPOK),
POWIDZ (EPPW), POZNAŃ/Krzesiny (EPKS), PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR), RADOM (EPRA),
TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM).

MIL SUP 04/14 (MIL ENR 5)
Obowiązuje od: 06 FEB 2014
Obowiązuje do: 05 MAY 2014

LOTY BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO

Terminy: 2014-02-06 do 2014-05-05

REJON LOTÓW: EA 02 (patrz wyżej)

 

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus