Latajmy Bezpiecznie: Plany usunięcia lądowisk z AIP VFR

Latajmy Bezpiecznie

Nam też wydaje się to zupełnie irracjonalne. Nie wierzycie - tym bardziej zapraszamy do lektury Zgłoszenia 16/2012:

16/2012 Plany usunięcia lądowisk z AIP VFR

Opis zgłoszenia
Ze zdumieniem odczytałem informację przesłaną przez pracownika PAŻP, o decyzji ULC dotyczącej zaprzestania publikacji lądowisk VFR w AIP Polska.

Analiza Załącznika nr 14 do Konwencji Chicagowskiej oraz ustawy Prawo Lotnicze, nie daje moim zdaniem żadnych podstaw, do wykluczenia lądowisk VFR z AIP Polska.

Pozwolę sobie ponadto zauważyć, że:
1. Zgodnie z Art. 93 ustawy Prawo Lotnicze z lądowisk mogą korzystać m.in. statki powietrzne wykonujące przewóz. W jaki sposób operator i załoga takiego statku mają w wiarygodny sposób uzyskać informacje istotne dla bezpieczeństwa lotów z danego lądowiska, jeśli dane te nie będą publikowane w AIP Polska? W jaki sposób mają oni zapewnić bezpieczeństwo operacji z lądowiska nie posiadając wiarygodnych danych?

Art. 93.140) 1. Statki powietrzne, których parametry techniczne i eksploatacyjne pozwalają na bezpieczne wykorzysty­wanie lądowisk, mogą wykonywać starty z tych lądowisk i lądowania na tych lądowiskach w następujących celach:

1) przewozów czarterowych i lotów lokalnych wykonywanych wyłącznie samolotami z napędem śmigłowym o maksy­malnej masie startowej (MTOM) do 5700 kg włącznie lub o liczbie miejsc pasażerskich poniżej 10, śmigłowcami, statkami powietrznymi bez napędu oraz aerostatami;

2) lotów innych niż loty, o których mowa w pkt 1, niebędących lotami handlowymi.

2. Wielu ubezpieczycieli zawiera w umowie ubezpieczenia OC (i AC) zastrzeżenie, że loty mogą odbywać się wyłącznie z lotnisk i lądowisk wpisanych do AIP Polska. Wyrzucenie lądowisk z AIP Polska może pozbawić operatora możliwości legalnego wykonania lotów do/z lądowisk.

3. Obecnie praktycznie każdy statek powietrzny jest wyposażony w mniej lub bardziej zaawansowane urządzenia nawigacji obszarowej, zwykle oparte na GNSS. Urządzenia te mają jedną bardzo istotną funkcję o nazwie „Nearest Airport”, która pozwala w kilka sekund dokonać przeglądu najbliższych lotnisk i lądowisk znajdujących się w bazie danych nawigacyjnych urządzenia, wybrać najbliższe (lub optymalne) z nich, i prowadzić nawigację do niego. Dla każdego chyba jest oczywistego jak ta funkcja jest istotna w sytuacjach awaryjnych np. problem z napędem w locie nocnym lub w IMC, zwłaszcza na 1-silnikowym samolocie. Żeby lotnisko/lądowisko znalazło się w bazie danych urządzenia, musi uprzednio znaleźć się AIP. Jeżeli go tam nie ma – nie ma go również w bazie danych nawigacyjnych urządzenia RNAV i w sytuacji opisanej powyżej awaria napędu może się skończyć tragedią, mimo że w zasięgu szybowania znajdowało się bezpieczne lądowisko, o którego istnieniu załoga statku nie miała pojęcia. Jest to szczególnie istotne w Polsce, gdzie gęstość lotnisk jest jedną z najniższych w Europie, jeśli nie najniższą. Każde dodatkowe lotnisko i lądowisko w AIP Polska i w bazie danych urządzeń RNAV jest na wagę złota, a nawet życia.

Odnoszę wrażenie, że decyzja ULC, jeśli taką rzeczywiście podjęto, pośrednio prowadzi do zagrożenia życia i zdrowia ludzi znajdujących się na pokładzie statku powietrznego jak również osób postronnych na ziemi, a także prowadzi do uniemożliwienia legalnego wykonywania lotów na lądowiska zarejestrowane w rejestrze lądowisk ULC. Nie takich szkodliwych działań spodziewam się po Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Publikacja danych w publikacji innej niż AIP Polska nie rozwiąże problemu, chyba że dane te będą traktowane przez dostarczających nawigacyjne bazy danych tak samo jak dane zawarte w AIP Polska, ale to wydaje się nieprawdopodobne.
 

Źródło: Latajmy Bezpiecznie
comments powered by Disqus

Komentarze

W AIP można publikować wszystko co ma znaczenie dla lotnictwa. Jeżeli nie jest to opisane w ktorymś z Aneksów ICAO wystarczy naprawdę chcieć. Dotyczy to zwlaszcza strony publikującej AIP. A jeszcze lepiej wpisać to do rozporzadzenia np. tego w sprawie informacji lotniczej.Ale tutaj też trzeba chcieć. Prawda?

Chcieć i myśleć jakież to musi być bolesne. Nawet APAP i pyralgina nie pomaga!
Chyba już pisałem, że bezpieczeństwo latania nie bierze się z tego, że kurczowo i podkreślam bezmyślnie trzymamy się aneksów, dyrektyw KE i tony innych dokumentów, ale mamy wówczas gdy organy decydujące zrozumieją, że dostępność informacji jest fundamentem bezpiecznego latania. Bezpieczeństwo bierze się przede wszystkim ze stanu świadomości i wiedzy, a nie ślepego stosowania przepisów, załączników, dyrektyw i check-list.
Naprawdę groźnie w lotnictwie robi się wówczas gdy przepisy zastępują myślenie.

Odnosząc się tylko do zdania:

,,Nie takich szkodliwych działań spodziewam się po Urzędzie Lotnictwa Cywilnego'',

- również jestem pod wrażeniem, zwłaszcza, że wczoraj i dzisiaj odbywała się w Warszawie międzynarodowa konferencja związana z prezentacją Aneksu 19 ICAO i wieloma aspektami dotyczącymi SMM.

Wygląda na to, że na forum międzynarodowym ULC i PAŻP chcą się zaprezentować ,,poprawnie'', zapominając o kardynalnych obowiązkach na naszym polskim podwórku. Raczej można wierzyć pracownikowi PAŻP, który powiadomił Zespół Latajmy Bezpiecznie, bo zbyt dobrze pamiętamy, że kilka miesięcy temu ,,prezes'' PAŻP prawem kaduka skasował dostęp do wszystkich części eAIP - Polska.
Następnie, po zdecydowanym sprzeciwie środowiska lotniczego, dostęp do ww zasobów ,,łaskawie'' przywrócił, co nie zmienia faktu, że za takie działania powinien się pożegnać ze stanowiskiem. Wszelkie w tej kwestii ,,próby obrony prezesa'' ekwilibrystyką jego Rzecznika Prasowego były przecież niedorzeczne, ponieważ obaj szanowni zapomnieli, że nie nos dla tabakiery, lecz ona dla nosa.

Nie chcę się jednak śpieszyć z opiniami, ponieważ Zespół Latajmy Bezpiecznie wyraźnie podał, iż: ,,Odnoszę wrażenie, że decyzja ULC, jeśli taką rzeczywiście podjęto''...

Teraz, czas najwyższy na oficjalne stanowisko ULC i PAŻP w tej niesłychanej sprawie.