Komisja Europejska wzywa do opracowania norm operowania cywilnych dronów

Anteos quadcopter - pierwszy dron we Włoszech, który uzyskał cywilny certyfikat

8 kwietnia, Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie zestawu nowych rygorystycznych przepisów mających uregulować operacje cywilnych dronów (lub zdalnie sterowanych systemów latających - RPAS). Nowe standardy obejmują bezpieczeństwo, ochronę, prywatność, zabezpieczenie danych i ubezpieczenia. Ogólnym celem jest, aby przemysł europejski stał się światowym liderem tej nowej technologii, przy jednoczesnym zapewnieniu, że wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa zostaną wdrożone.

Cywilne drony są coraz częściej stosowane w Europie, szczególnie w różnych sektorach takich krajów jak Szwecja, Francja i Wielka Brytania, ale obecnie regulują je różne przepisy prawne. W ramach ich operacji stosowane są podstawowe krajowe przepisy bezpieczeństwa, które są odmienne w całej UE i co ważne, wiele kluczowych zabezpieczeń nie jest uwzględnionych w sposób spójny.

Wiceprzewodniczący Siim Kallas, komisarz ds. transportu, powiedział: "Cywilne drony mogą być wykorzystywane do sprawdzania uszkodzeń mostów drogowych i kolejowych, monitorowania klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, ale mogą także wykonywać opryski roślin (z dużą dokładnością). Są one konstruowane we wszystkich kształtach i rozmiarach, a w przyszłości mogą nawet dostarczyć książki ze sklepu internetowego. Jednak wiele osób, w tym ja, ma obawy o kwestie bezpieczeństwa i ochrony prywatności w odniesieniu do tych urządzeń".

Technologia dronów cywilnych wciąż się rozwija i dzięki niej istnieje możliwość osiągnięcia znacznego wzrostu gospodarczego oraz utworzenia wielu nowych miejsc pracy. Według niektórych szacunków, w ciągu najbliższych 10 lat ten segment przemysłu może być warty 10% rynku lotniczego, do 15 mld Euro rocznie. Kallas dodał: "Jeśli czekaliśmy na właściwy czas, aby to zrobić i to na poziomie europejskim, to właśnie on nadszedł. Bo samoloty zdalnie sterowane, niemal z definicji, będą przekraczać granice, a przemysł jest nadal w powijakach. Mamy teraz możliwość, aby wprowadzić jeden zestaw reguł, do których każdy będzie mógł się stosować, tak jak robimy w przypadku większych statków powietrznych".


Bezpieczeństwo jest priorytetem dla polityki lotniczej UE, która ma się opierać na zasadzie, że drony cywilne (zdalnie sterowane samoloty), muszą zapewniać równoważny poziom bezpieczeństwa dla załogowych operacji lotniczych. W związku z powyższym, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), już wkrótce rozpocznie prace nad rozwojem konkretnych unijnych norm dla zdalnie pilotowanych konstrukcji tego typu.

Informacje zebrane przez RPAS muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych, a organy ochrony danych muszą monitorować ich późniejsze gromadzenie i przetwarzanie. Cywilne drony stać się także przedmiotem ewentualnych bezprawnych działań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, takich jak w przypadku innych statków powietrznych. EASA ma opracować niezbędne wymogi bezpieczeństwa, w szczególności w celu ochrony strumieni informacyjnych, a następnie zaproponuje konkretne zobowiązania prawne dla wszystkich podmiotów (np. ATC, operatorów, dostawców usług telekomunikacyjnych), które mają być egzekwowane przez organy krajowe.

Obecny system ubezpieczeń OC został ustanowiony głównie w zakresie samolotów załogowych, gdzie masa (począwszy od 500 kg), określa minimalną kwotę ubezpieczenia. Komisja oceni potrzebę zmiany obecnych przepisów w celu uwzględnienia specyfiki zdalnie pilotowanych samolotów.

Komisja usprawni prace R&D (research and development), w szczególności zapewni fundusze na badania i rozwój zarządzanych przez wspólne przedsięwzięcie SESAR, aby zachować terminy realizacji dla obiecujących technologii wdrożenia RPAS w europejską przestrzeń powietrzną w jak najkrótszym czasie.

To może być następnie wniosek legislacyjny, który będzie zatwierdzony przez państwa członkowskie oraz Parlament Europejski. Ponadto, EASA może natychmiast zacząć rozwijać niezbędne normy bezpieczeństwa. Inne środki mogą obejmować działania wspierające w ramach istniejących programów UE, takich jak SESAR, Horizon 2020 lub COSME. Wszystkie te działania mają na celu osiągnąć deklarowany cel Rady Europejskiej z grudnia 2013 r., którym jest zapewnienie od 2016 r. stopniowej integracji RPAS z przestrzenią powietrzną.

Źródło: ainonline.com
comments powered by Disqus