Aeroklub Warszawski: Deklaracja w sprawie kultury bezpieczeństwa w lotnictwie podpisana

Aeroklub Warszawski: Deklaracja w sprawie kultury bezpieczeństwa w lotnictwie podpisana (fot. Aeroklub Warszawski)

24 kwietnia był pierwszym dniem dwudniowej corocznej Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym poświęconej zarobkowym przewozom lotniczym (CAT) i lotnictwu ogólnemu (GA), która odbywa się na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Podczas konferencji organizowanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, Marek Tybura, Kierownik Odpowiedzialny w Aeroklubie Warszawskim podpisał Deklarację w sprawie kultury bezpieczeństwa w lotnictwie. Jej sygnatariusze zobowiązują się wdrażać kulturę sprawiedliwego traktowania oraz propagować poprawę bezpieczeństwa transportu lotniczego.

Bezpieczeństwo ma w branży lotniczej ogromne znaczenie. Jest warunkiem niezbędnym dla funkcjonowania i rozwoju transportu powietrznego. Każdy podmiot prowadzący działalność lotniczą oraz wszyscy zatrudnieni w tym obszarze pracownicy powinni dążyć do ciągłego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

Podpisując tę Deklarację z całą stanowczością i odpowiedzialnością zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności lotniczej z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa – powiedział Marek Tybura.

Źródło: Aeroklub Warszawski
comments powered by Disqus