Przejdź do treści
Szybowiec na niebie (fot. Aeroklub Stalowowolski)
Źródło artykułu

Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Klub A w Stalowej Woli

Aeroklub Stalowowolski zaprasza do udziału w Szybowcowych Mistrzostwach Polski w klasie Klub A oraz Ogólnopolskich Zawodach Szybowcowych w klasie Klub B, które odbędą się w dniach 9 – 18 lipca 2021 r. na lotnisku w Turbi k. Stalowej Woli – EPST. Właśnie trwają zapisy.

Współorganizatorem imprezy jest Prezydent Miasta Stalowa Wola.

Celem Szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie Klub A jest: wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski w klasie Klub A w roku 2021; zakwalifikowanie najlepszych pilotów do Szybowcowej Kadry Narodowej (SKN), Szybowcowej Kadry Narodowej Kobiet (SKNK) oraz Szybowcowej Kadry Narodowej Juniorów (SKNJ); uzyskanie punktów do Listy Rankingowej Pilotów Szybowcowych. Głównym celem OZS Klub B jest uzyskanie punktów do Listy Rankingowej Pilotów Szybowcowych.

Prawo startu w zawodach mają piloci posiadający Srebrną odznakę Szybowcową, spełniający warunki minimalne –  150 godz. nalotu samodzielnego i 3000 km przelotów. Piloci muszą posiadać Licencję Sportową wydaną przez AP lub FAI. Ponadto zawodnik musi wykazać posiadanie aktualnego treningu szybowcowego:
► pilot posiadający łączny nalot na szybowcach mniejszy niż 500 godz. musi wykonać w roku rozgrywania zawodów przed ich rozpoczęciem co najmniej 5 lotów na szybowcach, w czasie co najmniej 10 godzin,
► również Pilot posiadający w poprzednim roku nalot na szybowcach mniejszy niż 25 godz. musi wykonać w roku rozgrywania zawodów przed ich rozpoczęciem co najmniej 3 loty na szybowcach, w czasie co najmniej 10 godzin.

W Szybowcowych Mistrzostwach Polski mogą startować: zdobywcy Medali w dotychczasowych SMP, członkowie Szybowcowej Kadry Narodowej i Szybowcowej Kadry Narodowej Kobiet, zdobywcy 1 i 2 miejsca w CZS z poprzedniego sezonu (2021 nie dotyczy – zawody nierozegrane), piloci którzy na LR z ostatniego sezonu uzyskali nie mniej niż 800 punktów, piloci legitymujący się Licencją Sportową wydaną przez zagraniczny NAC, którzy posiadali nie mniej niż 750 punktów w IGC Ranking List w okresie od 30 września roku poprzedzającego rok rozgrywania zawodów do dnia 25.05.2021r.

Listę pilotów zakwalifikowanych do startu w zawodach OZS Klub B wyznacza się w pierwszej kolejności wg „Listy Rankingowej Pilotów Szybowcowych”, dla pozostałych wg kolejności zgłoszeń, oraz z zachowaniem daty weryfikacji zgłoszeń 08.06.2021 r.

Organizatorzy określili maksymalną ilość zawodników:
•  SMP Klub A – 40 zawodników,
•  OZS Klub B – 40 zawodników.

Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach należy dokonać elektronicznie do 08.06.2021 r. na stronie:
www.zawody2021.aeroklubstalowowolski.pl/rejestracja 

Więcej informacji o zawodach w Piśmie organizacyjnym oraz na stronie: www.zawody2021.aeroklubstalowowolski.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony