Licealne klasy lotnicze 2009 / 2010, Kobylnica

Klasa Lotnicza AP

Na ulotkach promujących klasy lotnicze czytamy: "Celem Aeroklubu Poznańskiego jest utworzenie klas, których absolwenci, oprócz opanowania poziomu wiedzy niezbędnej do uzyskania świadectwa dojrzałości, posiądą szereg umiejętności i uprawnień zarówno związanych z wykonywaniem sportów lotniczych, jak i cech charakteru z tym związanych, takich jak samodzielność, odpowiedzialność, koleżeńskość."

Kandydaci do licealnych klas lotniczych mają okazję bliżej zapoznać się z wybieranym profilem kształcenia podczas Drzwi Otwartych w szkołach prowadzących takie nauczanie:
18 kwietnia - XIV LO w Poznaniu, a 17-18 kwietnia III LO w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Ważne terminy dla kandydatów do klas lotniczych:
23.05.2009 - badania lotniczo-lekarskie - Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu;
30.05.2009 - testy sprawnościowe dla kandydatów do klas lotniczych (termin główny);
06.06.2009 - testy sprawnościowe dla kandydatów do klas lotniczych (termin zapasowy).

Ulotkę w formacie PDF można pobrać ze strony Aeroklubu Poznańskiego.

Źródło: Aeroklub Poznański
comments powered by Disqus