Bezpłatne szkolenie szybowcowe dla uzdolnionej młodzieży w Aeroklubie Poznańskim

Szybowiec - start za wyciągarką (fot. Aeroklub Poznański)

Aeroklub Poznański zaprasza osoby w wieku od 16 do 18 roku życia do wzięcia udziału w rekrutacji na szkolenie szybowcowe (teoria i praktyka) w sezonie 2020.

W trakcie bezpłatnego szkolenia teoretycznego zostanie wyłoniona grupa kursantów, których pełne teoretyczne i praktyczne szkolenie szybowcowe sfinansuje Aeroklub Poznański.

Kandydatem na bezpłatne teoretyczne szkolenie szybowcowe (30 godz.) może być osoba, która urodziła się w latach 2002 – 2004, wypełniła i przesłała formularz zgłoszenia na szkolenie do 12 czerwca 2020 r. Osoby z najlepszymi wynikami zostaną zakwalifikowane na szkolenie praktyczne.

Kandydatem na bezpłatne praktyczne szkolenie szybowcowe może być osoba w wieku od 16 do 18 roku życia, która wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego, a także wykaże się wiedzą z dziedziny lotnictwa (test/egzamin z wiedzy o lotnictwie). Do szkolenia praktycznego zakwalifikowane zostaną osoby, które w wymaganym terminie uzyskają pozytywny wynik badań lotniczo-lekarskich.

Warunkiem koniecznym udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 12 czerwca 2020 r. W przypadku pytań Aeroklub Poznański prosi o kontakt mailowy: rekrutacja@aeroklub.poznan.pl

Formularz zgłoszeniowy – (LINK)

Orientacyjny harmonogram szkolenia:
• 13 czerwca – obowiązkowe spotkanie organizacyjne;
• 18–25 czerwca – bezpłatne teoretyczne szkolenie szybowcowe (30 godz.);
• 28 czerwca – testy sprawnościowe i egzamin z wiedzy o lotnictwie;
• 29 czerwca – rozmowa kwalifikacyjna;
• 30 czerwca – ogłoszenie listy osób przyjętych na bezpłatne szkolenie praktyczne;
• 30 czerwca – 6 lipca – cd. bezpłatnego teoretycznego szkolenia szybowcowego (37 godz.);
• 1 lipca – badania lotniczo-lekarskie;
• 7 lipca – egzamin wewnętrzny;
• 8 lipca – 31 sierpnia – szkolenie praktyczne (szkolenie podstawowe za samolotem, celność lądowania)

Więcej informacji na stronie www.aeroklub.poznan.pl

Źródło: Aeroklub Poznański
comments powered by Disqus