Badania lotniczo-lekarskie w Toruniu

Dnia 29.01.2011 (sobota) od godziny 9:00 w pomieszczeniach Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ Toruń - ul. SZUMANA odbędą się badania lotniczo-lekarskie.

Klasa 1 zdrowia (badania okresowe) - pilot samolotowy, śmigłowcowy, liniowy i zawodowy.
Klasa 2 zdrowia (badania wstępne i okresowe) - pilot samolotowy turystyczny, pilot śmigłowcowy turystyczny, pilot wiatrakowców turystyczny, pilot balonu wolnego, pilot szybowcowy, radiooperator pokładowy, skoczek spadochronowy zawodowy, nawigator lotniczy, mechanik pokładowy.
Klasa 3 zdrowia (badania wstępne i okresowe) - pilot motolotni, pilot statku powietrznego o maksymalnej masie startowej do 490 kg, skoczek spadochronowy, mechanik poświadczenia obsługi naziemnej.

Zgłaszający się na badania wstępne lub okresowe powinni posiadać aktualne badania dodatkowe:
 • Badania laboratoryjne:
  • morfologia krwi,
  • badanie ogólne moczu,
  • poziom glukozy w surowicy krwi (badania wstępne; okresowe-osoby po 40 roku życia),
  • poziom cholesterolu w surowicy krwi (po ukończonym 40 roku życia),
 • EKG spoczynkowe (badania wstępne; okresowe-zgodnie z interwałami JAR - FCL-3),
 • Audiogram (badanie wstępne; okresowe-zgodnie z interwałami JAR - FCL-3),
 • Rtg klatki piersiowej (badania wstępne),
 • Rtg kręgosłupa odcinek lędźwiowo-krzyżowy w dwóch projekcjach przednio-tylnej i bocznej na stojąco (badania wstępne kandydatów na skoczków spadochronowych),
 • Fotografia twarzy (badania wstępne).

Szczegółowe informacje i zapisy:
pod numerem telefonu (56) 622-24-74
e-mail: sekretariat@aeroklub.torun.pl
fax (56) 654-44-31

Osoby chętne do odbycia badań lotniczo-lekarskich w Toruniu, proszone są o podanie przynajmniej 2 dni przed terminem badań, swoich danych osobowych /imię i nazwisko, data urodzenia/ w celu przygotowania dokumentacji lotniczo-lekarskiej.
Źródło: Aeroklub Pomorski
comments powered by Disqus