Badania lotniczo-lekarskie w Toruniu

Aeroklub Pomorski

Badania lotniczo-lekarskie odbędą się w sobotę 27 listopada 2010 r.

Badania odbywać się będą w pomieszczeniach Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ Toruń - ul. SZUMANA.

Godziny badań : 9:00 do 15:00

Klasa 1 zdrowia (badania okresowe) - pilot samolotowy, śmigłowcowy, liniowy i zawodowy.

Klasa 2
zdrowia (badania wstępne i okresowe) - pilot samolotowy turystyczny, pilot śmigłowcowy turystyczny, pilot wiatrakowców turystyczny, pilot balonu wolnego, pilot szybowcowy, radiooperator pokładowy, skoczek spadochronowy zawodowy, nawigator lotniczy, mechanik pokładowy.

Klasa 3
zdrowia (badania wstępne i okresowe) - pilot motolotni, pilot statku powietrznego o maksymalnej masie startowej do 490 kg, skoczek spadochronowy, mechanik poświadczenia obsługi naziemnej.

Zgłaszający się na badania wstępne lub okresowe powinni posiadać aktualne badania dodatkowe:

1. Badania laboratoryjne:

  • morfologia krwi,

  • badanie ogólne moczu,

  • poziom glukozy w surowicy krwi (badania wstępne; okresowe-osoby po 40 roku życia),

  • poziom cholesterolu w surowicy krwi (po ukończonym 40 roku życia),

2. EKG spoczynkowe (badania wstępne; okresowe-zgodnie z interwałami JAR - FCL-3),
3. Audiogram (badanie wstępne; okresowe-zgodnie z interwałami JAR - FCL-3),
4. Rtg klatki piersiowej (badania wstępne),
5. Rtg kręgosłupa odcinek lędźwiowo-krzyżowy w dwóch projekcjach przednio-tylnej i bocznej na stojąco (badania wstępne kandydatów na skoczków spadochronowych),
6. Fotografia twarzy (badania wstępne).


Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu (56) 622-24-74 lub e-mail: sekretariat@aeroklub.torun, fax (56)654-44-31

Osoby chętne do odbycia badań lotniczo-lekarskich w Toruniu, proszone są o podanie przynajmniej 2 dni przed terminem badań, swoich danych osobowych (imię i nazwisko, data urodzenia) w celu przygotowania dokumentacji lotniczo-lekarskiej.


Źródło: Aeroklub Pomorski
comments powered by Disqus