X Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego

Aeroklub Polski - logo na tle nieba

Aeroklub Polski poinformował o zwołaniu X Nadzwyczajnego Kongresu AP.

X  Nadzwyczajny  Kongres  AP  odbędzie  się  w  dniu 24 listopada 2018 roku (sobota) o godz. 10:45 w I terminie lub o godz. 11:00 w II terminie, w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43 (dawniej: ul. 17 stycznia 43) w budynku PLL LOT.

Celem zwołania Kongresu jest wybór nowej Komisji Rewizyjnej, w związku z rezygnacją więcej niż połowy dotychczasowych członków tego organu.

Porządek obrad X Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego

Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego przypomina, że zgodnie z treścią § 28 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego, w Kongresie biorą udział z głosem stanowiącym delegaci Członków Zwyczajnych Związku, powołani zgodnie z przepisami wewnętrznymi osób prawnych będących Członkami Zwyczajnymi Związku w liczbie jeden delegat na jednego Członka Zwyczajnego Związku. Jeden delegat może reprezentować tylko jednego członka zwyczajnego Związku.

Każdy delegat reprezentujący Członka Zwyczajnego działającego w formie prawnej stowarzyszenia dysponuje na Kongresie ilością głosów uzależnioną od liczby członków tego stowarzyszenia zgodnie z treścią § 28 ust. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego.

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus