Toruń: Szkolenie dla sędziów akrobacji lotniczej

Akrobacja lotnicza w wykonaniu Jurgisa Kairysa

W dniach 7 – 9 grudnia br. dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu  i Turystyki RP w Aeroklubie Pomorskim odbędzie się szkolenie sędziów akrobacji lotniczej. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W szkoleniu może uczestniczyć każdy chętny. Opłata za wyżywienie i nocleg we własnym zakresie.

Zgłoszenia przyjmuje Janusz Rosołek – Dyrektor Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu sekretriat@aeroklub.torun.pl oraz Stanisław Szczepanowski – Dyrektor Aeroklub Radomskiego dyrektor@aeroklub.radom.pl.

Harmonogram szkolenia:

  • Przyjazd uczestników spodziewany jest w piątek 7 grudnia w godzinach popołudniowych.
  • Wyjazd przewidziany jest w niedzielę 9 grudnia.
  • Uczestnicy szkolenia, niezależnie od wskazań Trenerów, powinni spełniać warunki określone w dokumencie Szkolenie Sędziów Akrobacji Lotniczej.

W piątek w godzinach 15:00 – 19:00 udostępnione zostaną i omówione testy sprawdzające dla Sędziów Akrobacji Lotniczej przygotowane przez CIVA w latach 2010, 2011 i 2012 oraz omówione zmiany przepisów, które miały miejsce ostatnio. Seminarium prowadzić będzie Maciej Białek, Jan Gawęcki i Zbigniew Żurek. 

W sobotę w godzinach 9:00 – 14:00 tematem seminariów będą:

1. Kodeks Sportowy FAI – General Section (prowadzi Jan Gawęcki),
2. Organizacja Mistrzostw i Sędziowania (prowadzą Zbigniew Żurek i Maciej Białek i Stanisław Szczepanowski),
3. Aerodynamika i Mechanika Lotu Akrobacji Lotniczej (prowadzi Jan Gawęcki).
4. Po przerwie obiadowej, w godzinach 15:00 – 18:00 omówione zostaną: wykonanie i ocena wybranych figur z rodzin Aresti przewidzianych w Kodeksie Sportowym FAI Section 6, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w akrobacji szybowcowej i samolotowej (seminarium poprowadzą  Wojciech Krupa i Jerzy Makula).
5. Paweł Szczepanowski przybliży tematykę przetwarzania ocen sędziowskich w końcowe rezultaty zawodników i RI sędziów(!), przez tzw. „Fair Play System”.

W niedzielę, przed rozjazdem, planowane jest w miarę warunków pogodowych próbne sędziowanie. Dodatkowo Stanisław Maksymowicz przedstawi prezentację nt. wysiłku i kondycji fizycznej dla uprawiania akrobacji zawodniczej.

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus