Spotkanie Zespołu ds. Ułatwień Lotnictwa Cywilnego

Śmigłowiec LPR/ fot. Grupa EPML Spotters

W dniu 28 stycznia 2015 roku, w siedzibie Aeroklubu Polskiego, odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Ułatwień Lotnictwa Cywilnego. Zespół pod przewodnictwem Włodzimierza Skalika omawiał m.in. Problemy związane z brakiem spójności przepisów prawa lotniczego i ochrony środowiska, na które napotykają podmioty zakładające i rejestrujący nowe lądowiska i lotniska oraz zagadnienia dotyczące usprawnień w funkcjonowaniu baz SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Portach Lotniczych.

W toku dyskusji Zespół powołał grupę ekspertów, której zadaniem jest opracowanie projektu rozwiązań, w tym ewentualne projekty zmian obowiązujących przepisów. Propozycje przedstawione przez Zespół będą przedmiotem dyskusji na następnym posiedzeniu, a następnie zaprezentowane na najbliższym posiedzeniu Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego.

Zespół zwróci się również do Urzędu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o opracowanie rekomendacji dla zarządzających Portów Lotniczych w celu wyznaczenia stref wydzielonych w Portach Lotniczych na potrzeby baz SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i wdrożenie procedur ułatwiających personelowi dotarcie do baz.

Ponadto Zespół ds. Ułatwień Lotnictwa Cywilnego będzie rekomendował Radzie Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego przyjęcie stanowiska dotyczącego przeprowadzenia zmian przepisów oraz upowszechniania dobrych praktyk dla zapewnienia:

  • sprawnego (szybkiego) wjazdu pojazdów zespołów ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego na teren strefy zastrzeżonej Portu Lotniczego, wraz z załogą i pacjentem,
  • sprawnego (szybkiego) dostępu do/z baz SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, znajdujących się w strefie zastrzeżonej Portów Lotniczego, zespołom śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego oraz samolotowym zespołom transportu medycznego.
Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus