Spotkanie konsultacyjne Strategii Rozwoju Transportu

Spotkanie konsultacyjne Strategii Rozwoju Transportu/ fot. AP

27 maja 2011 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 odbyła się, w ramach konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury, konferencja regionalna poświęcona zagadnieniom transportu lotniczego.

Ministerstwo Infrastruktury reprezentowali między innymi Podsekretarz Stanu w MI Piotr Styczeń, Krzysztof Kapis – Dyrektor Departamentu Lotnictwa Cywilnego oraz Tomasz Podgajniak – Prezes Spółki CDM Sp. z o.o.

W trakcie spotkania zostały zaprezentowane główne założenia i kierunki Strategii Rozwoju Transportu zawartych w dokumentach poddanych konsultacjom społecznym. Dyrektor Krzysztof Kapis zaprezentował szczegółowe informacje względem zagadnień odnoszących się do rozwoju transportu lotniczego. Kolejnym punktem programu była prezentacja wyników oraz wniosków z Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Transportu, którą wykonał Prezes Tomasz Podgajniak.

Po przerwie odbyła się debata publiczna z udziałem uczestników konferencji. W debacie wziął udział Prezes AP Włodzimierz Skalik, który złożył wniosek o uzupełnienie strategii o zagadnienia rozwoju sieci lotnisk użytku publicznego o ograniczonym zakresie certyfikowania. Ta nowa kategoria lotnisk znalazła się z inicjatywy Aeroklubu Polskiego w nowelizowanych przepisach prawa lotniczego i stwarza podstawy do rozwoju w Polsce sieci lotnisk lokalnych. Przełom w tej dziedzinie jest długo oczekiwany przez cały sektor lotnictwa ogólnego. 

Czytaj również:
Konsultacje społeczne: SRT do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) i POŚ SRT
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Transportu

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus