Prezes Aeroklubu Polskiego w Radzie Naukowej

Cieszę się, że mogę swoją wiedzą i doświadczeniem wzbogacić programowanie działalności ośrodka – mówi Włodzimierz Skalik

Włodzimierz Skalik, prezes Aeroklubu Polskiego został zaproszony do Rady Naukowej Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej przy Politechnice Śląskiej.

– Cieszę się, że mogę swoją wiedzą i doświadczeniem wzbogacić programowanie działalności tego ośrodka – mówi Włodzimierz Skalik. – Zależy mi, aby Rada Naukowa Centrum nawiązała współpracę z aeroklubami regionalnymi i wykorzystała ich bogate doświadczenie.

Ośrodek przy Politechnice Śląskiej stymuluje rozwój kształcenia kadr dla lotnictwa cywilnego. Podstawowym zadaniem Centrum jest koordynacja współdziałania Politechniki Śląskiej z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w zakresie kształcenia kadry dla sektora lotnictwa cywilnego.

– Na uczelni są kierunki studiów związane z lotnictwem. To szansa dla młodych ludzi, którzy z lotnictwem wiążą swoją przyszłość zawodową. Lotnictwo wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry – podkreśla prezes Aeroklubu Polskiego. – W działalności Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego aerokluby mogą być bardzo pomocne ze względu na ich duże doświadczenie i kompetencje. Rysuje się szansa podejmowania wspólnej realizacji ambitnych projektów w zakresie kształcenia specjalistów lotniczych różnych specjalności połączonej z wykorzystania potencjału drzemiącego w lokalnych środowiskach lotniczych. Z drugiej strony aerokluby zyskają partnera o wielkim potencjale naukowo-technicznym – dodaje Włodzimierz Skalik. (kon)  

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus