Oferta na udzielenie pożyczki dla Aeroklubu Polskiego

Aeroklub Polski

Zarząd Aeroklubu Polskiego zwraca się z prośbą o składanie ofert pożyczek o atrakcyjnym oprocentowaniu, które pozwolą zrefinansować obecne zadłużenie i sprawnie reformować naszą Organizację. W związku z tym zachęcamy członków Aeroklubu Polskiego, a także aerokluby regionalne oraz wszystkie inne osoby zainteresowane wsparciem Aeroklubu Polskiego o składanie ofert udzielenia pożyczki.

Wstępne warunki udzielanych pożyczek:

  • okres pożyczki: minimum 12-24 miesięcy z możliwością wcześniejszej spłaty,

  • oprocentowanie: możliwie najniższe; odsetki płatne miesięcznie,

  • minimalna kwota jednej pożyczki 50 000 zł,

  • zabezpieczenie: weksel.

Osoby oraz Aerokluby zainteresowanie udzieleniem pożyczki na cele restrukturyzacji Aeroklubu Polskiego prosimy o przesyłanie ofert i zapytań na adres a.siembida@aeroklubpolski.pl do dnia 22 kwietnia 2011 roku.

Oferty powinny zawierać proponowane warunki.

Podsumowanie wybranych działań, zrealizowanych od kwietnia 2010 roku

  • Zaciągnięcie przez Zarząd Aeroklubu Polskiego pożyczek w kwietniu 2010 roku pozwoliło na ponad dwukrotne obniżenie kosztów obsługi zadłużenia, zaciągniętego w grudniu 2009 roku.

  • Działania restrukturyzacyjne przeprowadzone w okresie ostatniego roku pozwoliły na zatrzymanie procesu wyprzedaży majątku przez Aeroklub Polski, której świadkami byliśmy w ostatnich kilku latach.

  • Pomimo miesięcznych strat o wysokości 100 do nawet 200 tysięcy złotych, które były generowane w poprzednich latach, już w połowie 2010 roku udało się zbilansować przychody i koszty Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego.

  • W najbliższych dniach zakończy się – przeprowadzane po raz pierwszy w historii Aeroklubu Polskiego - badanie sprawozdania finansowego, obejmującego 2009 rok. W ciągu kilku następnych miesięcy zamierzamy przedstawić zbadane sprawozdanie za 2010 rok.

  • Działania restrukturyzacyjne planowane na okres kolejnych miesięcy i lat powinny pozwolić na stopniową spłatę zadłużenia.


Bardzo liczymy na Państwa wsparcie w tym procesie.
Zarząd Aeroklubu Polskiego
 

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus