Licencje Klubu Sportowego – ostatnia szansa na zniżki

Aeroklub Polski - logo na tle nieba

Aeroklub Polski przypomina, że Regulamin Licencjonowania Klubów Sportowych Aeroklubu Polskiego (RLKS) przewiduje możliwość udzielenia dwóch rodzajów zniżek w opłatach przy przyznawaniu licencji klubu sportowego, a mianowicie:

Zniżka Nr 1 (art. 5 ust.7 RLKS) – nadesłanie wniosku o przedłużenie licencji i dokonanie wpłat w terminie od 1 października do 15 grudnia roku poprzedzającego rok, na który licencja ma być wydana oraz spełnienie pozostałych warunków formalnych,

Zniżka Nr 2 (art. 5 ust.9 RLKS) – spełnienie warunków dla zniżki Nr 1 oraz opłacenie najpóźniej do 15 grudnia roku poprzedniego, składki członkowskiej AP z góry za cały rok, na który ma być wydana LKS i spełnienie pozostałych warunków formalnych.

W obu przypadkach liczą się terminy wpływu wniosku na pocztę mailową Aeroklubu Polskiego oraz dokonane opłaty za przyznanie LKS na wskazane konto bankowe AP.

Zapraszamy skorzystania z możliwości uzyskania zniżek.

Więcej onformacji na: www.aeroklub-polski.pl/licencje/licencje-klubow/

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus