AP: Atrakcyjna oferta ubezpieczenia NNW

Aeroklub Polski

Aeroklub Polski zakończył prace nad przygotowaniem systemowego rozwiązania w zakresie ubezpieczenia NNW. Są to produkty ubezpieczeniowe dedykowane dla aktywnych członków naszego stowarzyszenia. Każdy Ubezpieczony otrzyma indywidualną kartę, która będzie jednocześnie legitymacją członkowską Aeroklubu.

Dzięki połączeniu legitymacji członkowskiej oraz wybranego indywidualnego pakietu ubezpieczenia, każdy Ubezpieczony ma dostęp do całodobowego Centrum Pomocy, gdzie może zgłosić potrzeby uzyskania pomocy, uzyskać potrzebne informacje oraz uzyskać instrukcje dotyczące dalszego postępowania.

Karta wyróżnia się bogatym pakietem ubezpieczeniowym oraz atrakcyjną ceną. Karta może również zapewnić pomoc w podróży (assistance) oraz dostęp do ważnych aktualnych informacji turystycznych (service concierge).

Szczegółowe informacje o oferowanych ubezpieczeniach zostaną umieszczone na intranecie oraz zostały wysłane do wszystkich Aeroklubów Regionalnych.

W tym miejscu, serdecznie dziękuję Panu Wiktorowi Wyszywaczowi – Sekretarzowi Zarządu Aeroklubu Polskiego - który podjął się trudnej roli zarządzania procesem opracowania, przygotowania i uruchomienia systemu ubezpieczeniowego NNW połączonego z legitymacją członkowską.

Jego determinacja sprawiła, że z ofertą zdążyliśmy na czas aby umożliwić wszystkim członkom skorzystania z niej na nadchodzący sezon lotniczy 2012.

Jednocześnie, zachęcam Kierownictwo Aeroklubów do przeczytania korespondencji wysłanej w dniu dzisiejszym pocztą elektroniczną.

Włodzimierz Skalik
Prezes AP

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus