49. Samolotowe Nawigacyjne Mistrzostwa Polski Juniorów oraz 63. Samolotowe Mistrzostwa Polski Seniorów

Samolotowe Nawigacyjne Mistrzostwa Polskie

Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2020 w dniach 05-09.08.2020 r. w Aeroklubie Podhalańskim na lotnisku w Łososinie Dolnej zostaną przeprowadzone 49. Samolotowe Nawigacyjne Mistrzostwa Polski Juniorów i 63. Samolotowe Mistrzostwa Polski Seniorów, zwane dalej ZAWODY.

Organizatorem zawodów jest Aeroklub Podhalański, przy współudziale Aeroklubu Polskiego i Komisji Samolotowej.

Zawody samolotowe są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu.

Zawody będą rozgrywane według aktualnego Regulaminu Zawodów Samolotowych oraz Regulaminu Zawodów w Lataniu Precyzyjnym wydanym przez FAI General Aviation Commission.

Uczestnik konsultacji (pilot-dowódca) musi posiadać:
a) ważną licencję pilota samolotowego lub odpowiednio świadectwo kwalifikacji,
b) ważne kwalifikacje do wykonywania lotów na danym statku powietrznym,
c) ważne badania lotniczo-lekarskie,
d) aktualne KWT i KTP,
e) ważną licencję sportową Aeroklubu Polskiego w sporcie samolotowym.

Osoby zainteresowane powinni zgłosić chęć udziału do Kierownika Konsultacji do dnia 30.07.2020 r. na adresy e-mail: aeroklubpodhalanski@wp.pl oraz komisja.samolotowa@gmail.com

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus