Stowarzyszenie "Lotnisko bliżej miasta"

Stowarzyszenie "Lotnisko bliżej miasta"

02 września 2011r. odbyło się spotkanie dotyczące założenia Stowarzyszenia o nazwie "Lotnisko bliżej miasta".

Jednogłośnie zadecydowano o jego powstaniu. Na zebraniu zostały także wybrane osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Rewizyjnej. Spośród członków założycieli wyłoniono również skład Zarządu, składającego się z trzech osób, do którego dostali się: Marian Sadowski, Roman Fałek oraz Maciej Stagraczyński.

Celem Stowarzyszenia jest pomaganie Aeroklubowi Ostrowskiemu oraz jego członkom. Stowarzyszenie zajmie się również organizacją festynu lotniczego pod nazwą "Lotnisko bliżej miasta", którego druga edycja odbędzie się w Michałkowie 26-27 maja 2012r.

Niebawem powstanie strona internetowa Stowarzyszenia.

Członkowie założyciele serdecznie zapraszają osoby chętne do wstępowania w progi Stowarzyszenia.

Źródło: Aeroklub Ostrowski
comments powered by Disqus