Lotnicze dziedzictwo Małopolski - wystawa

Lotnicze Dziedzictwo Małopolski

W dniach od 16-tego lipca do 14-tego sierpnia Aeroklub Nowy Targ gości wystawę plenerową "Lotnicze dziedzictwo Małopolski" , która zastała udostępniona przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - wystawa dokumentuje tradycje, wydarzenia i działania lotnicze w okresie 100 lat: 1910-2010.

Projekt jest realizowany w otwartych przestrzeniach publicznych, związanych z lotnictwem: Krakowie, Nowym Targu, Ochotnicy Górnej i Sękowej.Wystawa skłąda sie z 50 plansz dokumentujących stuletnią historię lotnictwa na terenie Małopolski. Projekt jest kontynuacją działalności Muzeum Lotnictwa Polskiego i lokalnych ośrodków kultury, prowadzonej od 1994 r. serii wydawniczej oraz zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego (Szlak Historii Lotnictwa).

Dzięki łatwości komunikacji i nośnosci tematyki oraz dzięki odniesieniu do "małych ojczyzn" wystawa ma sznasę zwiększyc wrażliwość historyczną, szczególnie młodego pokolenia, mieszkańców różnych miejscowości Małopolski. Równolegle z aspektem lokalnym wystawa ma aspekt międzynarodowy, sięgajacy zarówno okresu pionierskiego w lotnictwie, początków, rozwoju i dnia dzisiejszego komunikacji lotniczej i wielkich zawodów, jak i I i II wojny światowej (lotnicze dzieje co najmniej 15 narodowości).

Szczegóły na stronie internetowej: www.aeroklub.nowytarg.pl


Źródło: Aeroklub Nowy Targ
comments powered by Disqus