Monika Sobiech-Misiurek Prezesem Aeroklubu Lubelskiego

Monika Sobiech-Misiurek, Prezes Aeroklubu Lubelskiego (fot. aeroklub.lublin.pl)

Kobiety w lotnictwie coraz aktywniej angażują się w obszary działania tradycyjnie rezerwowane dla mężczyzn. Pani Kapitan w kokpicie nikogo już nie dziwi, Pani Dyrektor w aeroklubie to również coraz częstszy obraz.

Wydarzeniem bezprecedensowym jest natomiast powołanie przez Zarząd Aeroklubu Lubelskiego na stanowisko Prezesa, wieloletniej członkini Sekcji Spadochronowej i klubowej koleżanki – Moniki Sobiech-Misiurek. Jeszcze nigdy w historii Aeroklubu lubelskiego, kobieta nie piastowała funkcji Prezesa!

Wybór ten może być uznany za symbol zmian w środowisku lotniczym i w całym świecie, gdzie atuty kobiet coraz częściej zyskują uznanie. Ponadto wpisuje się idealnie w świętowanie 101-szej rocznicy uzyskania przez kobiety praw wyborczych, a tym samym uznanie pełni i niezbywalności ich praw publicznych.

Monika Sobiech-Misiurek przez ostatnie osiem lat uczestniczyła aktywnie w pracach Zarządu jako Sekretarz, a wcześniej protokolant. Zna specyfikę pracy Aeroklubu, a jego dobro jest jej bliskie. Przez ostatnie lata kierowała pracą układalni spadochronów, a Członkowie Sekcji bez wahania powierzają w jej ręce swoje bezpieczeństwo. – Wierzymy, że zaufanie, jakim darzona jest w tym zakresie przeniesie się również na jej pracę w nowej roli osoby kierującej pracami Zarządu i działalnością Aeroklubu – mówią członkowie Sekcji Spadochronowej.

Źródło: Aeroklub Lubelski
comments powered by Disqus