Pobiednik Wielki k. Krakowa lotniskiem publicznym o ograniczonej certyfikacji

Lotnisko Kraków-Pobiednik Wielki

Aeroklub Krakowski poinformował, że we wrześniu 2016 pozytywnie przeszedł audyt certyfikacyjny lotniska przeprowadzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Aeroklub Krakowski jako jeden z pierwszych w Polsce zmienił status lotniska Pobiednik Wielki k. Krakowa (EPKP) z użytku wyłącznego na lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji.

Nadanie takiego statusu otwiera przed lotniskiem oraz jego właścicielami szerokie pole możliwości: od równego dostępu do ruchu wszystkich użytkowników, umożliwiającego czerpanie ekonomicznych korzyści z lotów handlowych, poprzez możliwość dofinansowania takiego lotniska ze środków publicznych po zwolnienie lotniska od obowiązku ponoszenia podatku od nieruchomości. Korzyści płynących z powstania lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji jest wiele więcej, jednak na pierwszy plan powinny wysuwać się możliwości rozwoju gospodarczego całego regionu, co idzie za zlokalizowaniem w nim lotniska użytku publicznego.

Ponadto fakt ograniczonej certyfikacji ponownie korzystnie wpływa na koszty eksploatacji takiego lotniska, gdyż wyłączone zostają wymogi, które mogłyby okazać się nie do spełnienia przez zarządzających lub właścicieli średniej wielkości obiektów tego typu.

Więcej na temat lotnisk publicznych o ograniczonej certyfikacji dostępnych jest tutaj.

Więcej informacji o lotnisku na stronie: www.dlapilota.pl

Poniżej Certyfikat Lotniska:

Źródło: Aeroklub Krakowski
comments powered by Disqus