Przejdź do treści
Mazury Drone Show 2015 - podsumowanie (fot. lotniskoketrzyn.pl)
Źródło artykułu

Mazury Drone Show 2015 - podsumowanie

Jak grzyby po deszczu... narasta zainteresowanie... bezzałogowymi statkami powietrznymi. Czy drony zdominują lotnictwo XXI wieku?

Człowiek jako istota myśląca inteligentnie i zdolna do twórczych poszukiwań rozwiązań ułatwiających – usprawniających swoją egzystencje stawał się w przeszłości, jak i w obecnej rzeczywistości staje się  kreatorem wielu znakomitych wynalazków, „napędzających”  rozwój cywilizacyjny, coraz wyższy standard  życia, wygodę codziennego funkcjonowania  czy skutecznej  penetracji wszechświata.

Od pewnego czasu „robią karierę” automaty i roboty, przeznaczone do różnych specjalnych zadań. Dobrze zaprogramowane przez człowieka, skutecznie zastępujące osobistą pracę wielu osób. W nasze życie intensywnie wkracza era nowej wizji lotnictwa XXI wieku opartej o wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych, zwanych popularnie dronami. Jak zwykle, dotychczas główną siłą napędową tego typu postępu były i są potrzeby wynikające z poszukiwania nowych technik wojskowych (ofensywno – obronnych), jak i coraz intensywniejszej penetracji kosmosu.

W większości krajów świata, w różnych miejscach naszego kraju, w wielu nowatorskich firmach wyczuwających zbliżający się bum zainteresowania bezzałogowymi statkami powietrznymi, powstały zespoły, których zamiarem jest wykreować firmę z jak najatrakcyjniejszą rynkowo – użytkową ofertą dronów. Jak widać z wielu dotychczasowych dokonań oraz zainteresowania  wielu  środowisk, ta nowa tendencja cywilizacyjna jest już nieodwracalna.

Pamiętając pewną dosyć pragmatyczną życiową dewizę … Jak nie możesz zwalczyć nowego ruchu … to stań na  jego czele… postanowiłem nie być „kibicem” nowych tendencji a symbolicznym inspiratorem wspólnej płaszczyzny poszukiwań dla miejsca i roli bezzałogowych statków powietrznych.

Mając do dyspozycji lotnisko, aeroklub i grupę zgromadzonych wokół niego entuzjastów postanowiłem przynajmniej w pewnej cząstce przyczynić się do integracji środowisk zainteresowanych dronami, ale i do popularyzacji różnych możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych.


(fot. lotniskoketrzyn.pl)

To właśnie ten cel stał się moją inspiracją do zorganizowania pierwszego spotkania producentów i użytkowników bezzałogowych statków powietrznych podczas imprezy pn. „Mazury Drone Show 2015”, zrealizowanej pilotażowo na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.

Aby ten ogólny cel zrealizować, należało go przede wszystkim skonkretyzować. Zagadnienia, z którymi postanowiliśmy się zmierzyć, to w szczególności:

 1. Społeczne i gospodarcze zaprezentowanie przyszłości co do możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w cywilizacji XXI w.
 2. Zinwentaryzowanie i upowszechnienie dorobku naukowo-technicznego w zakresie bezzałogowych statków powietrznych.
 3. Wymiana doświadczeń różnych środowisk zainteresowanych rozwojem bezzałogowych statków powietrznych w warunkach umożliwiających integrację i gotowość współpracy.
 4. Zainteresowanie mediów nową dziedziną lotnictwa XXI wieku i za ich pośrednictwem szersza promocja w społeczeństwie perspektyw zastosowania bezzałogowych statków powietrznych.
 5. Promowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania lotów statków bezzałogowych w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w aspekcie różnych uwarunkowań mających pośredni i bezpośredni wpływ na to bezpieczeństwo.

Co nam się udało zrealizować? Jak to zrealizowane założenie widzimy z perspektywy już kilku dni od zakończenia  MDS’15 ?

Z prawdziwą satysfakcją przyjmujemy znaczące zainteresowanie propozycją zorganizowania  przez Aeroklub Krainy po raz pierwszy w Polsce  nowatorskiej  imprezy poświęconej bezzałogowym statkom powietrznym. Wydarzenie, które może i powinny być przyczynkiem nowych pozytywnych inspiracji rywalizacyjnej dla środowiska twórców nowych rozwiązań konstrukcyjno – technologicznych i przyszłościowych założeń eksploatacyjnych. Wydarzenie ważne dla  entuzjastów dronów oraz przyszłości  wykorzystania  w „służbie ludzkości”  bezzałogowych statków powietrznych.

Szczególne podziękowania należą się  Panu  Piotrowi Ołowskiemu – Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego za  akceptacje pomysłu, patronowanie naszej inicjatywie i  merytoryczne wsparcie przez ULC  zamierzeń programowo – organizacyjnych oraz trudnych rozważań (wspieranych przez PAŻP) dla wypracowania racjonalnych regulacji służących bezpieczeństwu eksploatacji bezzałogowych statków w polskiej przestrzeni powietrznej.


(fot. lotniskoketrzyn.pl)

A jak było i co się działo na lotnisku Kętrzyn Wilamowo w dniach 1-3 maja 2015 podczas „Mazury Drone Show 2015”?

W czasie zaplanowanych trzech dni, pierwszy dzień, 1 maja został wykorzystany (w atmosferze wielu wydarzeń programowych Wojskowej Majówki i dużego zainteresowania publiczności) na publiczną ekspozycje propozycji wystawiających się firm i loty treningowo-pokazowe operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Przygotowujący się do egzaminu ULC na operatorów bezzałogowych statków powietrznych wykorzystali rozległe przestrzenie lotniska do ostatnich ćwiczeń doskonalących przed egzaminem praktycznym zaplanowanym na dzień 2 maja.

W dniu 2 maja od godzin porannych  do 18-stej  dalszy ciąg ekspozycji i  loty demonstracyjno - pokazowe. A w międzyczasie: egzaminy na operatorów bezzałogowych statków powietrznych, pasjonujące zawody - wyścigi dronów o tyt. Mistrza Mazury Drone Show 2015 oraz po południu bardzo interesujący panel informacyjno – dyskusyjny z ciekawymi prezentacjami Pawła Szymańskiego (ULC), Macieja Włodarczyka (PAŻP) i Michała Wąsiewicza (ITWL). Prezentacje Pawła Szymańskiego i Michała Wąsiewicza skoncentrowane na przepisy jak i świadomość operatorów bezzałogowych statków powietrznych w kontekście wykonywania lotów w polskiej przestrzeni powietrznej, w tym odpowiedzialne przygotowanie do lotów, zainspirowały do wielu pytań. W konsekwencji oczywistego zainteresowania prezentacjami, ciekawa i pouczająca  dyskusja wokół przełożenia zapisów regulacji prawnych na praktyczne ich stosowanie. 

Trzeci dzień wykorzystano na relaksacyjne loty dronami i likwidację ekspozycji promocyjnych w hangarze lotniska Wilamowo.


(fot. lotniskoketrzyn.pl)

Podsumowując pierwszą imprezę pod nazwą „Mazury Drone Show”, jako inicjator i organizator tego pierwszego wydarzenia, chciałbym  z uznaniem  wyróżnić:

 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - za  znakomitą i profesjonalnie przygotowaną ekspozycję promującą  dorobek  ITWL w tym szczególnie  w zakresie bezzałogowych statków powietrznych;
 • Politechnikę Wrocławska - za  prezentację inicjatyw na rzecz dronów na uczelniach i dynamiczną  ekspozycję promującą dorobek prekursorów bezzałogowych statków powietrznych oraz świetny - kompetentny zespół reprezentujący P W;
 • Bardzo interesujące firmy, które zaistniały dosyć aktywnie, m.in. takie jak: HEADRONIC Sp. z o.o.; Comonbard s.c. (3DR); idav.pl Sp. z o.o.; prosto GEO Radosław CECOT czy Andreas Burgstaller - COPTERWERK z Austrii - za ciekawą i inspiracyjną ekspozycję promującą ofertę firm w zakresie bezzałogowych statków powietrznych ;
 • Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji w Poznaniu za nowatorskie zainteresowanie sprawą ustanowienia jednego z kierunków studiów w zakresie specjalistów dla rozwijającej się dziedziny bezzałogowych statków powietrznych;
 • Redakcję pism „Przegląd Lotniczy” i „Wiraże” oraz TVN 24 za udział w tym nowatorskim wydarzeniu i wsparcie promocyjne rozwijającej się dziedziny lotnictwa bezzałogowych statków powietrznych;
 • Godnym odnotowania podczas MDS’15 było poważne zainteresowanie sprawą wykorzystania dronów przez MON reprezentowany przez Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych oraz Straż Graniczną reprezentowaną przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych  SG ale i osoby reprezentujące Państwową Straż Pożarną;
 • Inicjatorów i realizatorów pasjonujących widowiskowo wyścigów DRONÓW.

W podsumowaniu imprezy „Mazury Drone Show 2015” należałoby zastanowić się jak ocenić (pewnie subiektywnie) relacje założeń programowo-organizacyjnych do skali ich praktycznej realizacji? Co uznajemy za element pozytywny MDS’15? Co wywołuje refleksje godne zastanowienia przed kolejną edycją w 2016?

Nie raz słyszałem w potocznych rozmowach i trudnych dyskusjach zachęcających do cierpliwości…, że Kraków nie od razu zbudowano! Tak również w pewnym sensie chcielibyśmy traktować podstawowe złożenia – cele organizacji „Mazury Drone Show 2015” i ich kontynuacji w kolejnych edycjach.


(fot. lotniskoketrzyn.pl)

W 2015 roku rozpoczęliśmy długi proces konsolidacji i pełnej prezentacji dokonań oraz zamierzeń firm, instytucji, uczelni na rzecz nowatorskiego rozwoju myśli i ich wdrożeń w lotnictwie bezzałogowych statków powietrznych. Jako prolog nowego wymiaru przedsięwzięcia, pn. „Mazury Drone Show 2015” spełniły swoje zadanie. Realizacja zaplanowanej imprezy (MDS’15) spotkała się z uznaniem i wywołała istotne zaciekawienie publiczności oraz mediów. Mieliśmy również okazje do wysłuchania bardzo ważnych ocen cieszących organizatorów.

Czy mogłoby być jeszcze pełniej i z większym oddźwiękiem? Pewnie tak, gdyby więcej działających w branży droniarskiej firm zrozumiało, że ta impreza jest głównie dla nich, oraz dla ich prezentacji publicznej.

Nietrudno zauważyć, że środowisko zainteresowane dronami jest wzajemnie do siebie trochę nieufne i mocno konkurencyjne. Ten stan będzie ulegał zmianie w miarę zauważania potrzeby wspólnego wysiłku promocyjnego branży i wspólnemu zapobieganiu negatywnym zjawiskom, które mogą jej zaszkodzić – poprzez edukację rzeszy obecnych i przyszłych użytkowników w dziedzinie prawa lotniczego i bezpieczeństwa.

A osiągnąć to można m.in. przez udział ze swoim dorobkiem na takich imprezach jak „Mazury Drone Show”.

Firmy z branży bezzałogowców, które w tym roku nie wzięły udziału w imprezie, zachęcamy do zaplanowania obecności w 2016 roku, kiedy to MDS’16 będzie już miało znaczący wymiar międzynarodowy.

Tych, którzy udział wzięli, wiemy, że nie musimy zachęcać. Do zobaczenia za rok!

Stanisław Tołwiński
Prezes AKJ

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony