Lotnicze Mazury, dawniej i w XXI wieku!

Mazury Airshow 2013

Pod egidą Zarządu Aeroklubu Krainy Jezior i tytułem j.w. został zaplanowany cykl spotkań miłośników lotnictwa. W pierwszym etapie w Olecku (27.10. poniedziałek), Gołdapi (28.10. wtorek), Węgorzewie (29.10. środa) i Ełku (30.10. czwartek), na których zostanie przedstawiona autorska – Stanisław Tołwińskiego prezentacja multimedialna (pod w/w tytułem). Prezentacja sięgająca do tradycji lotniczej Krainy Mazur (wtedy jeszcze Prus Wschodnich) zaczynającej się w 1910 roku.

Celem wielu planowanych spotkań jest zaprezentowanie nieznanych dotychczas z przeszłości zdarzeń i wielu inicjatyw lotniczych w regionie. To powinno przysłużyć się szerszemu zrozumieniu potrzeby właściwego postrzegania obecnych inicjatyw samorządów, aeroklubów w regionie, osób indywidualnych w zakresie tworzenia lotnisk i lądowisk oraz znaczenia realizacji międzynarodowych imprez (rajdów) lotniczych dla aktywizacji społecznej i gospodarczej regionu.

O tym wszystkim, jak również o szkoleniu lotniczym pilotów ULM oraz mechaników ULM, modelarstwie i coraz popularniejszych bezzałogowych statkach powietrznych, zwanych potocznie dronami będziemy chcieli porozmawiać po inicjującej prezentacji Prezesa AKJ – Stanisława Tołwińskiego. Nie wyklucza się możliwości omówienia zawiązania zespołu organizacyjnego dla utworzenia Klubów Lotniczych/Klubów Przyjaciół Lotnictwa, jeżeli będzie tak potrzeba i chętnych dla takiej formy organizacyjnej nie zabraknie.

A teraz kalendarz planowanych spotkań I etapu:

1. Olecko – 27 październik 2014 r. (poniedziałek) godzina 18:00 – zapraszamy do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej , na ul. Kopernika 6.
2. Gołdap – 28 październik 2014 r. (wtorek) godzina 18:00 – spotykamy się w Miejskiej Bibliotece Gołdapi , ul. Partyzantów 31 (czytelnia dla dzieci).
3. Węgorzewo – 29 października 2014 r. (środa) godzina 18:00 – zapraszamy do Węgorzewskiego Centrum Kultury , ul. Bema 14.
4. Ełk – 30 października 2014 r. (czwartek) godzina 18:00 – spotykamy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej , ul. Armii Krajowej 17 B.
5. Kolejne spotkania (II etap) – w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich – będą zaplanowane w dniach od 6 do 9 listopada i o nich poinformujemy w odrębnej aktualności jak otrzymamy potwierdzenia od gestorów obiektów w których byśmy chcieli się spotkać.

Wszystkie spotkania są otwarte (wstęp wolny) dla miłośników lotnictwa niezależnie od wieku i dotychczasowych doświadczeń czy osiągnięć w środowisku lotniczym. Poza jak największą ilością osób zainteresowanych tematyką spotkania miło będzie widzieć również przedstawicieli lokalnych samorządów i placówek oświatowo-wychowawczych.

Zarząd AKJ

Źródło: Aeroklub Krainy Jezior
comments powered by Disqus